Częściowy koniec użytkowania wieczystego

2 sierpnia 2018
hello world!

Ustawodawca, wprowadzając przepisy o użytkowaniu wieczystym, miał na celu podtrzymywanie wiodącej zasady Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, która głosiła, że: wszelkiego rodzaju własność powinna być własnością państwową. Powyższa instytucja do końca lat 80. była jedyną alternatywą dla podmiotów, które chciały nabyć grunt należący do państwa, znajdujący się w mieście.

Relikt przeszłości odchodzi w niepamięć

Od 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi mieszkańcy bloków oraz domków jednorodzinnych, położonych na gruntach Skarbu Państwa, zostaną uwłaszczeni. Przepisy regulujące powyższą materię zostały w piątek przyjęte przez Sejm. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, w swoich przepisach wprowadzi zakaz dalszej  możliwości ustanowienia nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Należy podkreślić, że rzeczona regulacja nie likwiduje całkowicie instytucji użytkowania wieczystego. Nadal będzie można ustanowić użytkowanie wieczyste na gruncie Skarbu Państwa, jednak tylko w celu innym niż mieszkaniowy.

Nie ma nic za darmo

Nowe przepisy regulują również kwestię samego przekształcenia się ograniczonego prawa rzeczowego we własność. Właściciele nieruchomości będą zmuszeni do wniesienia tzw. "opłaty przekształceniowej", Sposób jej uiszczenia będzie zależeć od wyboru dysponenta nieruchomości.

Podstawowym sposobem  uiszczenia ww. należności będzie wnoszenie przez kolejnych 20 lat opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Suma tej opłaty będzie wynosiła tyle samo, ile opłata za ostatni rok rozliczeniowy. Drugim sposobem spłaty należności będzie jednorazowe uiszczenie całej sumy. W tym przypadku ustawodawca przewidział specjalne bonusy dla podmiotów, które zdecydują się na to rozwiązanie.

Gdy właściciele wykażą asumpt do uregulowania opłaty w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów ich bonifikata wyniesie 60%. W dalszych latach bonifikata będzie spadać. W drugim roku wyniesie 50%, w trzecim 40%, w czwartym 30%, w piątym 20%, a w szóstym zaś 10%.

Wyżej wymienione ulgi będą dotyczyć tylko nieruchomości położonych na gruncie Skarbu Państwa. W gorszej sytuacji są właściciele nieruchomości umiejscowionych na gruncie komunalnym, należącym do majątku gminy. Ustawa nie nakłada obowiązku zastosowania bonifikat na gminę, jednakże nie wyklucza też takiej możliwości.

chevron-down
Copy link