Zmiany w amortyzacji środków trwałych

30 września 2017
hello world!

Weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa z dnia 28 lipca 2017 r. (poz. 1448). Zmiana dotyczy przede wszystkim możliwości dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Limit jednorazowej amortyzacji wynosi 100 tys. złotych. Kwota ta obejmowała sumę wpłaty na poczet nabycia środka trwałego.  Dostawa środka trwałego musi być jednak wykonana w następnym okresie sprawozdawczym oraz odpisów amortyzacyjnych. Jednorazowa amortyzacja jest stosowana, gdy początkowa wartość środka trwałego wynosi minimalnie 10 tysięcy złotych.  Mowa o środku nabytym w danym roku podatkowym. Dzieje się tak również, gdy całościowa wartość minimalna dwóch lub więcej nabytych w danym roku podatkowym środków trwałych wynosi co najmniej 10 tysięcy złotych. Przy czym  wartość początkowa każdego środka trwałego musi przekraczać 3,5 tysiąca złotych.

O czym należy pamiętać

Warto jednak wiedzieć, że nowe zasady obejmują środki trwałe zaklasyfikowane do grup 3-6 i 8 KŚT. Przy tym chodzi o środki trwałe nowe fabrycznie. Amortyzacja jednorazowa dotyczy środka trwałego, który został w danym roku podatkowym wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przy wpłacie na poczet nabycia środka trwałego uwzględniamy wszystkie wpłaty dokonane od 1 stycznia 2017 roku.

chevron-down
Copy link