Zmiany w opodatkowaniu samochodów firmowych od stycznia 2019 roku

12 października 2018
hello world!

Od nowego roku nastąpi zmiana w opodatkowaniu samochodów firmowych. Początkowy projekt nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych zakładał, że do kosztów uzyskania przychodu można będzie zaliczyć jedynie 50% wydatków (tak jak w ustawie o VAT). Zmiana w projekcie zakłada mniej restrykcyjne zasady rozliczania wydatków na pojazdy. Będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 75% wydatków na samochody.

Samochód służbowy tylko do celów biznesowych

Obecnie wszystkie koszty związane z samochodem firmowym można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Nie jest żadną przeszkodą, że samochód ten jest również używany do celów prywatnych. Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych ograniczą te możliwości. W świetle planowanych zmian do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć 75% wydatków na pojazdy firmowe, używane również prywatnie.

Będzie możliwość zaliczenia do kosztów 100% wydatków

W projekcie nowelizacji ustawy znalazła się możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu 100% wydatków samochodowych. Będzie to możliwe wtedy, gdy samochód będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik, który będzie chciał skorzystać z tej możliwości, będzie musiał spełnić jeden istotny obowiązek. Tym obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji, w której potwierdzone będzie wykorzystanie samochodu osobowego tylko do celów biznesowych.

Zasady rozliczeń podatków dochodowych

Aktualnie w projekcie nie ma regulacji, która opisywałaby zasady rozliczania wydatków poniesionych w związku z używaniem samochodu zarówno do celów biznesowych, jak i prywatnych. W świetle przepisów ustawy o VAT, odliczyć można 50% podatku VAT. Ministerstwo Finansów chce, aby podobne zasady były w podatkach dochodowych. MF tłumaczy, że badanie, czy przedsiębiorca korzysta z samochodu firmowego do celów prywatnych, może być przyczyną możliwych sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami. Podatnik korzystający z samochodu osobowego do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 75% wydatków.

Planowane zmiany spotykają się z różnymi opiniami. Doradcy podatkowi uważają, że zgodnie z przepisami, jeżeli samochód widnieje w ewidencji środków trwałych firmy, przedsiębiorca ma prawo zaliczyć 100% wydatków w koszty uzyskania przychodu. Zmniejszenie odliczenia do 75% spowoduje zwiększenie podatku PIT do zapłacenia.

chevron-down
Copy link