Zmiany w prawie o ruchu drogowym 2020 – co przewiduje nowelizacja?

27 listopada 2020
hello world!

Rząd pracuje obecnie nad projektem nowelizacji, który ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiany w prawie o ruchu drogowym 2020 – co przewiduje nowelizacja?

Zmiany w prawie o ruchu drogowym 2020 rząd wraca do prac nad projektem

Rząd wrócił do prac nad projektem prawa ruchu drogowego. Prace te rozpoczęły się 24 listopada. Przyjęcie przez Radę Ministrów projektu zmian ma nastąpić jeszcze w tym roku. W zmienianych przepisach zabrakło najbardziej kontrowersyjnego, dotyczącego odbierania prawa jazdy za przekroczenie prędkości. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h kierowca może stracić prawo jazdy na trzy miesiące. Dotyczy to tylko obszaru zabudowanego. Poza nim policja za tak rażące łamanie przepisów karze mandatem w wysokości 500 zł i 10 punktami karnymi. Jest to najwyższa przewidziana przez taryfikator kara. Podczas pierwszych prac nad nowelizacją mówiono także o odbieraniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h również poza obszarem zabudowanym. Póki co zmiany tej nie przewiduje nowy projekt nowelizacji.

Przeczytaj również:
Kara za przekroczenie prędkości. Kiedy zabiorą Ci prawo jazdy?

Zmiany w prawie o ruchu drogowym 2020 – pierwszeństwo pieszych

Obecnie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Planowane są jednak zmiany. Będą one polegały na tym, że po ich wprowadzeniu kierowca pojazdu, który zbliża się do przejścia dla pieszych, będzie musiał (poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych):

  1. zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego,
  2. ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.

Nowe rozwiązanie ma na celu wymuszenie na kierowcach dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy. Kierowcy będą musieli stworzyć możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię, zarówno dla pieszych znajdujących się na przejściu, jak również dla tych, którzy dopiero wchodzą na przejście. Co istotne, przepis dotyczący pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na przejście nie będzie jednak dotyczył tramwajów. Argumentowane jest to tym, że droga hamowania przeciętnego tramwaju z kompletem pasażerów jest kilkukrotnie dłuższa niż jadącego z tą samą prędkością samochodu osobowego. Ponadto projekt przewiduje także rozszerzenie dotychczasowego obowiązku zachowania przez pieszego szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko również na pieszego wchodzącego na jezdnię lub torowisko.

Piesi bez telefonów komórkowych

Na tym nie kończy się jednak zaostrzanie przepisów dotyczących przejść dla pieszych. Poza nowymi rygorami dla kierowców projekt zakłada także nowe zakazy w stosunku do samych pieszych. W trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię albo torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść) pieszych obowiązywał będzie bowiem zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w sposób, który prowadzi do ograniczenia ich możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym 2020 – obniżenie dopuszczalnej prędkości

Obecnie, zgodnie z art. 20 ust. 1 i 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym, prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi:

  1. w godzinach 5:00-23:00 – 50 km/h, 
  2. w godzinach 23:00-5:00 – 60 km/h.

Po wprowadzeniu nowelizacji dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym będzie wynosić 50 km/h – bez rozróżnienia na porę dzienną i nocną. Zmiana argumentowana jest tym, że różnica prędkości między 50 km/h a 60 km/h ma istotne znaczenie w kwestii długości drogi hamowania pojazdu oraz potencjalnych skutków zdarzeń drogowych. W szczególności ma to znaczenie na obszarze zabudowanym, gdzie znajduje się więcej pieszych.

Konieczność zachowania bezpiecznej odległości

Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący 100 km/h będzie musiał poruszać się 50 m za poprzedzającym samochodem, a 120 km/h – 60 m. Obowiązek zachowywania bezpiecznej odległości między pojazdami na drogach ekspresowych i autostradach nie będzie dotyczyć przypadków, w których kierowca wykonuje manewr wyprzedzania.

Oznacza to, że zakazana będzie więc jazda na tzw. „zderzaku” na autostradach i drogach ekspresowych. Skąd pomysł na taki zakaz? Według analiz, na które powołuje się rząd, niezachowanie odległości między pojazdami jest jedną z głównych przyczyn wypadków na drogach ekspresowych i autostradach. Na polskich drogach nagminną jest tzw. „jazda na zderzaku”, czyli w niewielkiej odległości za poprzedzającym pojazdem. To niezwykle ryzykowana praktyka. Zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu, takich jak autostrady i drogi ekspresowe. Jak napisano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, podobne rozwiązania zastosowano w wielu europejskich państwach. Jest tak m.in. w Niemczech.

chevron-down
Copy link