Zmiany w przepisach dotyczących komorników

1 października 2018
hello world!

Szykują się zmiany w przepisach regulujących pracę komorników sądowych. Działania prawników odpowiedzialnych za egzekucję długów mają być bardziej transparentne, czego celem jest przywrócenie zaufania społecznego do przedstawicieli tej grupy zawodowej.

W ostatnim czasie nie brakowało różnorakich afer, które negatywnie wpłynęły na postrzeganie komorników. Dotyczyły one – między innymi – licytacyjnych sprzedaży rzeczy należących do osób niezwiązanych ze sprawą. Ustawodawca chce również zdyscyplinować dłużników oraz ułatwić składanie skarg.

Ministerstwo Sprawiedliwości stworzyło projekty rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Pakiet wielu istotnych zmian wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku.

Komornik i dłużnik będą nagrywani

Pierwszą nowością jest wyposażenie komorników w uprawnienia do nagrywania podejmowanych przez siebie czynności. W niektórych przypadkach rejestracja poczynań w terenie będzie obligatoryjna. Ma to działać w dwie strony. Po pierwsze, dzięki temu obywatele będą mogli w łatwy sposób uzyskać dowód na nieprawidłowe działanie organu egzekucyjnego. Szczególnie chodzi tu o przypadki nieuprawnionego wejścia do mieszkania czy zajęcia rzeczy niebędących w posiadaniu dłużnika.

Po drugie, ustawodawca chce ukrócić przypadki składania przez poddających się egzekucji niezasadnych skarg na czynności komornika, które często są jedynie formą zemsty za w pełni legalne pozbawienie majątku. Niemal wszystkie sądy są bowiem zarzucone pismami, w których komornicy są bezpodstawnie oskarżani o przekraczanie uprawnień czy nawet grożenie dłużnikom. Do tej pory takie sprawy były rozstrzygane na zasadzie „słowo przeciw słowu”. Po wejściu w życie nowych przepisów ma się to zmienić.

Ponadto, z wprowadzeniem zasady nagrywania czynności wiąże się jeszcze jedna istotna korzyść dla samych komornikówbędą oni mogli całkowicie zrezygnować ze sporządzania pisemnych protokołów. Te nie będą wymagane nawet w skrótowej wersji. Nagrania zostaną udostępnione stronom w siedzibie organu.

Skarga na czynności komornika na urzędowym formularzu

Druga istotna zmiana  to duże ułatwienie dla dłużników czy wierzycieli. Sądy mogą mieć jednak więcej pracy. Ministerstwo opracowało bowiem wzór urzędowego formularza skargi na czynności komornika. W uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia zauważono, że w samym tylko 2017 roku ponad 50 tysięcy skarg (80% całego wpływu!) zostało odrzuconych wyłącznie z powodu błędów formalnych.

Prawidłowe wypełnienie nowego formularza ma dać gwarancję poprawności sporządzenia skargi. Druk będzie ogólnodostępny – w siedzibach kancelarii komorniczych, sądach oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto, przy każdej czynności będzie on musiał być wręczony dłużnikowi przez komornika. Możliwe więc, że od przyszłego roku skutecznie wniesionych skarg będzie dużo więcej, co może spowodować przestoje w sądach.

Wynagrodzenie za dostarczenie dokumentacji

Warto również wskazać na zmianę mającą zachęcić podmioty trzecie do przekazywania informacji o dłużnikach na żądanie komornika. Ustalono bowiem, że za przesłanie do kancelarii organu egzekucyjnego jednej strony przetworzonego dokumentu podmiot wysyłający otrzyma 20 zł. W przypadku, gdy w dokumencie znajdą się tabele, mapy czy wykresy, będzie to już nawet 40 zł za stronę. Oczywiście koszty te będą ostatecznie obciążać dłużników.

chevron-down
Copy link