Znęcanie się nad mężem – brutalna żona surowo ukarana

Przez kilkanaście miesięcy 30-letnia kobieta znęcała się nad swoim mężem. Były to nie tylko tortury psychiczne, ale również fizyczne. Dusiła go, biła metalową rurką od odkurzacza, zdarzały się również ślady po ugryzieniach. Co więcej, mężczyzna został pchnięty przez nią nożem w udo. Co grozi za znęcanie się nad drugim człowiekiem?

Znęcanie się nad mężem – zaostrzający się konflikt

Para jest małżeństwem od 2013 roku. W chwili obecnej toczy się już sprawa o rozwód. Małżeństwo ma dziecko, które znajduje się teraz pod opieką pokrzywdzonego ojca. Do przemocy domowej w rodzinie dochodziło przez około półtora roku. Niejednokrotnie mężczyzna był bity oraz duszony. Po jednej z awantur, gdy żona utrudniała mężczyźnie opuszczenie mieszkania oraz groziła pozbawieniem życia, postanowił on wreszcie złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ostatecznie w 2015 roku kobieta usłyszała zarzuty o znęcanie się nad mężem. Ponadto z informacji przekazanych przez policję wynika, że kobieta spędziła trzy miesiące w areszcie. Podczas postępowania ustalono, że dopuściła się ona względem swojego męża przemocy fizycznej, która polegała m.in. na kopaniu, duszeniu oraz gryzieniu poszkodowanego. Żona posługiwała się przy wspomnianych aktach przemocy metalową rurką od odkurzacza. Najpoważniejszy jej czyn stanowiło jednak pchnięcie męża nożem w okolice lewego uda.

Sąd utrzymał wyrok – 4 lata więzienia za znęcanie się nad mężem

Pierwszy wyrok w wyżej opisanej sprawie zapadł w 2018 roku. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli uznał wtedy, że kobieta jest winna fizycznego i psychicznego znęcania się nad mężem. Za taki czyn została ona skazana na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata. Zawieszając wykonanie kary, sąd w okresie próby postanowił oddać skazaną pod dozór kuratora sądowego. Uzasadniając wyrok, sąd uznał, że kobieta działała umyślnie i naruszyła nietykalność cielesną swojego męża. Stało się to poprzez liczne zachowania, które skutkowały obrażeniami ciała. Ponadto oskarżona w trakcie często powtarzających się awantur zadawała małżonkowi dotkliwe cierpienia psychiczne. 

Pełnomocnik oskarżonej postanowił złożyć apelację od powyższego wyroku. We wtorek 11 czerwca odbyła się rozprawa w sądzie drugiej instancji. Sąd Okręgowy po rozpoznaniu sprawy postanowił utrzymać w mocy zaskarżony wyrok. 

Jak kara grozi za znęcanie się?

Przestępstwo znęcania się zostało stypizowane w art. 207 kodeksu karnego. Zgodnie §1 tej regulacji każdy, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wyższa kara czeka sprawcę, gdy do znęcania dochodzi nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny. W takim przypadku kara, jaka może spotkać sprawcę, wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Z kolei gdy znęcanie się połączone jest ze szczególnym okrucieństwem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jednakże jeśli następstwem znęcania się jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Źródło:

  • wiadomosci.dziennik.pl