Zwłoka postępowania nie zawsze skutkuje jego przewlekłością

18 stycznia 2018
hello world!

Nie raz, nie dwa - każdy prawnik będący stałym bywalcem sali sądowej bądź po prostu aktywistą procesowym - dostrzegając choćby minimalne zarzuty, co do terminowości podejmowanych czynności przez sąd – już zacierał ręce… Układając tym samym w głowie argumenty na poparcie skargi na przewlekłość postępowania.

Sąd Najwyższy  zmniejszył nieco pole do popisu wszystkim skrupulatnym, uważnym i bacznym mecenasom w dniu 6 grudnia 2017 roku. Sąd bowiem bardzo szczegółowo opisał to, na czym winna polegać treść wskazania przez stronę okoliczności uzasadniających skargę na przewlekłość postępowania.  Wskazał tym samym cechy nieuzasadnionej zwłoki postępowania.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2017 r. (III SPP 49/17)

1. Wskazanie przez stronę okoliczności uzasadniających skargę na przewlekłość postępowania nie może polegać na zakwestionowaniu ogólnego trwania postępowania, lecz powinno wskazywać określone czynności procesowe, których sąd nie podjął lub podjął z nieuzasadnioną zwłoką, bądź też dokonał wadliwie.

2. Zasadniczo o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, gdy postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do jej wyjaśnienia. Uwzględniona musi zostać ocena terminowości i prawidłowości czynności sądowych. Tak jak i musi być brany pod uwagę - charakter sprawy, zachowanie strony, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich wniesionych spraw bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach. Szybkość orzekania nie może bowiem stanowić przeszkody we właściwym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ocena, czy wystąpiła przewlekłość postępowania, jest dokonywana na podstawie obiektywnych i ustawowych kryteriów. Musi się to odbywać w odniesieniu do realiów faktycznych i prawnych danej sprawy.”

chevron-down
Copy link