Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0 – tylko do końca czerwca

Spis treści
rozwiń spis treści

Jeszcze tylko przez kilka dni można będzie złożyć wniosek o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. Termin przyjmowania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r. Tarcza antykryzysowa w obecnym kształcie (9.0) daje możliwość zwolnienia z opłacania składek za grudzień 2020 oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. Nadal istnieje również możliwość ubiegania się o tzw. świadczenie postojowe.

Liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest jednak pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym nastąpi zniesienie stanu epidemii. Zwolnienie ze składek oznacza, że choć przedsiębiorca nie opłacił tych składek do ZUS, to widnieją one na jego koncie i koncie ubezpieczonych, tak jakby je opłacono. Zatem nie ma żadnych negatywnych konsekwencji w postaci niższego przyszłego świadczenia za ten okres ani dla przedsiębiorcy, ani dla osoby u niego zatrudnionej.

Tarcza 9.0 – terminy składania wniosków

Już 30 czerwca minie termin na składanie wniosków o zwolnienie ze składek w ramach Tarczy 9.0. Wnioski te można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Co więcej, jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień.

Kto może wnioskować o zwolnienie w ramach Tarczy 9.0?

O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce pandemii COVID-19. To ponad 60 branż. Mowa także o tych branżach, które już wcześniej otrzymały pomoc w ramach poprzedniej tarczy oraz kilkunastu kolejnych rodzajach działalności. O wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej mogą starać się przedsiębiorcy, którzy zgłoszeni byli w ZUS jako płatnicy składek przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu. Przedsiębiorcy mogą uzyskać (w zależności od branży) zwolnienie ze składek odpowiednio za grudzień 2020 i styczeń 2021 r., za luty 2021 r., za marzec i kwiecień 2021 r. lub za sam kwiecień 2021 r.

Aby starać się o pomoc, należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • przychód z przeważającej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z dwóch miesięcy przed tym, w którym przedsiębiorca składa wniosek był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.;
  • przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.;
  • przedsiębiorca przekaże do 30 czerwca 2021 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za okres, za który występuje o zwolnienie z opłacania składek, chyba że zwolniono go z obowiązku ich składania.

Przeczytaj również: Pomoc dla przedsiębiorców z tarczy branżowej — nowe kody PKD

Tarcza 9.0 – postojowe maksymalnie pięć razy

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe od jednego do maksymalnie pięciu razy. Liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest jednak pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym nastąpi odwołanie stanu epidemii.

Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40%. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r. Nowością jest tu możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli okresu sprzed pandemii.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career