Kalendarz przedsiębiorcy

Kwiecień 2020

ponwtśrczwptsobnie
1
2
3
4
5
6
 • Złożenie deklaracji VAT-14
7
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Wpłata podatku dochodowego
 • Wpłata zryczałtowanego podatku od dochodu
8
9
10
 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT
 • Wpłata składek ZUS
11
12
13
14
15
 • Wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego
 • Wpłata składek ZUS
 • Wpłata do PPK
16
17
18
19
20
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Wpłata przez płatników pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Wpłata podatku dochodowego od przychodów z budynków
 • Wpłata zaliczki na podatek
 • Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 • Wpłata pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Wpłata na PFRON
 • Wpłata należnego zryczałtowanego podatku
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy
21
22
23
24
25
26
27
 • Złożenie JPK_VAT
 • Złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • Przekazanie do PFRON dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
 • Złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE
 • Złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego
 • Złożenie deklaracji VAT-7K
 • Złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • Wpłata podatku VAT
 • Wpłata podatku VAT
 • Wpłata podatku akcyzowego
28
29
30
 • Złożenie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39)
 • Przekazanie sprawozdania finansowego
 • Złożenie oświadczenia PIT-OP
 • Przekazanie do PFRON wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych
Copy link