Prawo Cywilne

Zakaz fotografowania cen w sklepach?

Od jakiegoś czasu klienci skarżyli się, że duże sklepy handlowe nie pozwalają im na fotografowanie cen produktów i skanowanie kodów kreskowych. UOKiK wystąpił do 25 przedsiębiorców prowadzących duże sieci handlowe z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Konsument ma prawo porównywać ceny Chciałbyś porównać ceny w kilku sklepach i w tym celu […]

Alfabet prawa: K jak kara umowna

Zasada swobody umów, obowiązująca w polskim prawie, dopuszcza takie redagowanie warunków kontraktu, by realizował on wszystkie założenia stron. Jednym z takich dopuszczalnych środków jest ustalenie kary dla strony, która umowy nie wykonała kub wykonała ją nienależycie. Kara umowna jest również zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo niewykonania umowy. Kara […]

Termin do wniesienia apelacji a nieskuteczne doręczenie uzasadnienia

W przedmiotowej sprawie Sąd Apelacyjny odrzucił apelację pozwanej Agencji Ochrony od wyroku Sądu Okręgowego. Zasądził od pozwanej na rzecz powódki zwrot kosztów postępowania. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 373 zdanie pierwsze w związku z art. 370 k.p.c.. Wyjaśnił, że pozwana reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika otrzymała odpis wyroku z uzasadnieniem […]

Alfabet prawa: K jak kurator

Kurator jest osobą, której głównym zadaniem jest bycie przedstawicielem. Zajmuje się osobami, które nie mogą prowadzić własnych spraw. Jego obowiązkiem jest dbanie o jak najlepszy interes człowieka, którego reprezentuje. Czym jest kuratela? Zależnie od tego, kogo w danym momencie reprezentuje kurator spełnia on różne funkcje. Najczęstszym rodzajem kurateli jest ta […]

Rękojmia wiary publicznej

W przedmiotowej sprawie prokurator domagał się uznania za nieważne umów przenoszących własność nieruchomości. Umowy zawarte zostały przez pozwaną spółkę z obecnie wpisanymi do księgi wieczystej małżonkami. Poprzedni właściciele nieruchomości, w zamian za świadczenie niewspółmierne do wartości nieruchomości, na podstawie umowy łączącej ich ze spółką cypryjską udzielili – jako zabezpieczenia wykonania […]

Zmiany w prowadzeniu akt pracowniczych

13 lutego 2018 roku została ogłoszona ustawa, której zadaniem jest skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, jak również umożliwia jej elektronizację. Pojawiła się również zasada nakazująca pracodawcom dokonywania wpłaty wynagrodzenia na konto bankowe pracownika. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019 roku. Archiwizacja skrócona o 40 lat Najważniejszą zmianą jest skrócenie […]

Alfabet prawa: K jak kaucja

W potocznym znaczeniu kaucja kojarzy się z prawem karnym. „Wyjście za kaucją” jest w rzeczywistości wpłatą poręczenia majątkowego. Co więc tak naprawdę oznacza kaucja? Pojęcie kaucji Kaucja – od języka łacińskiego cautio – oznacza rozwagę/środek ostrożności. Jest to określona suma pieniędzy, ale może być określona w różnych formach, np.: zastaw, […]

Nowelizacja prawa lokatorskiego

16 lutego 2018r. weszła w życie ustawa mająca na celu wydłużenie okresu ponoszenia przez gminę odpowiedzialności zapewnienia najemcom prawa do lokalu socjalnego. Celem jest poprawa sytuacji mieszkaniowej, szczególnie dla najuboższych. Czym jest lokal socjalny? Jest to lokal, który nadaje się do zamieszkania ze względu na swój stan techniczny i znajdujące się […]

Alfabet prawa: J jak jawność rozprawy

Naczelną zasadą, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, jest jawność rozprawy. Oznacza to, że każdy pełnoletni obywatel może przyjść na dowolną rozprawę i wziąć w niej udział w charakterze publiczności. Jak od każdej zasady, również od tej jest kilka wyjątków. Jawność ma ponadto inne, fundamentalne znaczenie. Zasada jawności realizuje […]

Nowa umowa o pomocy przy zbiorach

Okres zbiorów, przypadający na miesiące maj-listopad, jest najintensywniejszym okresem w działalności branży sadowniczej i ogrodniczej. Do tej pory rolnicy zatrudniali pomocników najczęściej na podstawie nieoskładkowanej umowy o dzieło. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z założeniami ma powstać nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej […]