Prawo Cywilne

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Ubezpieczenie OC rolników a wbicie łomu w oko

W kilku przypadkach wykupienie polisy OC jest konieczne. Każdy zarejestrowany samochód musi być przecież objęty tym ubezpieczeniem. Tego rodzaju ochronę posiadać muszą również radcowie prawni czy doradcy restrukturyzacyjni. To jednak nie wszystko. Ubezpieczyć się musi również rolnik prowadzący gospodarstwo. Dzięki temu szkody wyrządzone na jego terenie będą mogły zostać w […]

Prawo Cywilne

Instytucja przekazu

Instytucja przekazu uregulowana jest w Kodeksie cywilnym, w art. 9211 – 9215. Zgodnie z art. 9211 kc, kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia, świadczenia na rachunek przekazującego. Forma przekazu Przepisy prawa nie wymagają żadnej szczególnej formy […]

Prawo Cywilne, Prawo Unijne

TSUE: skarga pauliańska w sądzie miejsca wykonania umowy

W artykule „Skarga pauliańska a ucieczka z majątkiem za granicę” zostało wspomniane, że przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawisła sprawa dotycząca zasad ustalania jurysdykcji krajowej w sprawie ze skargi pauliańskiej. Wtedy postępowanie było na etapie wydawania opinii przez Rzecznika Generalnego, 4 października 2018 roku zapadł wyrok. Czy jest on korzystny dla […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Skarga na przewlekłość postępowania

Średni czas potrzebny do rozpoznania sprawy w sądzie rejonowym wyniósł w 2017 roku ok. 5,5 miesiąca. W poważniejszych postępowaniach, prowadzonych w sądach okręgowych, na wyrok trzeba było czekać ponad 8 miesięcy. Potem jeszcze apelacja i oczekiwanie na rozstrzygnięcie w II instancji. Od wniesienia pozwu do uzyskania prawomocności mijają często nawet […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Skarga pauliańska w orzecznictwie SN

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący skargi pauliańskiej. Zdaniem Sądu Najwyższego przedmiotem przestępstwa określonego w art. 300 § 2 k.k. może być nie tylko dłużnik osobisty, ale także osoba odpowiadająca wobec wierzyciela rzeczowo (dłużnik rzeczowy). Z treści art. 527 k.c. oraz z natury skargi pauliańskiej wynika, […]

Prawo Cywilne, Prawo Własności Intelektualnej

Andrzej Sapkowski kontra CD Projekt

Gra Wiedźmin bije wszelkie możliwe rekordy popularności. Zbiera fantastyczne recenzje na całym świecie. Każda kolejna część jest jeszcze lepsza i zaspokaja potrzeby nawet najbardziej wymagających graczy. Dość powiedzieć, że ten tytuł pomógł producentowi CD Projekt wejść na giełdę i osiągać na niej dobre wyniki. Sukces gry to zasługa nie tylko […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Karne

Cechy zachowania mogące stanowić przyczynienie się poszkodowanego

Sąd apelacyjny w Gdańsku w dniu 09 maja 2018 roku, wydał orzeczenie, tym samym wskazując: „W oparciu o kryteria przyczynowości adekwatnej (art. 362 k.c.) należy zaakcentować, że przyczynieniem się poszkodowanego będzie w zasadzie tylko takie zachowanie, które było nieprawidłowe, w stosunku do którego da się dostrzec cechę obiektywnej naganności. Chodzi […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Przyczynienie się do powstania szkody a zasady współżycia społecznego

Nie zawsze łatwo jest jednoznacznie ustalić winnego wypadku. Niezależnie od tego, czy jest to zdarzenie drogowe, czy wypadek przy pracy. Najczęściej dochodzi bowiem do zbiegu nieszczęśliwych okoliczności albo naruszenia zasad staranności przez obydwie strony. Mimo tego, sędziowie są zobowiązani do ustalenia osoby odpowiedzialnej. Mogą jednak obniżyć należne odszkodowanie z uwagi […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Dopuszczalność wytoczenia roszczenia przez kościół katolicki w przedmiocie zwrotu nieruchomości przejętych przez państwo

„Parafiom Kościoła Rzymskokatolickiego położonym na terenie dawnego zaboru pruskiego, które po pierwszej wojnie światowej znalazły się w granicach Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, przysługuje uprawnienie wszczęcia postępowania w przedmiocie przywrócenia upaństwowionych nieruchomości lub ich części będących wcześniej własnością katolickich gmin kościelnych”. Roszczenia kościelne Izba Cywilna Sądu Najwyższego, w składzie siedmiu sędziów, zajęła […]

Prawo Cywilne, Prawo Finansowe i Bankowe

Aspekty kredytu konsumenckiego i ochrona w kredycie hipotecznym

Kredyt konsumencki regulowany jest przez ustawę z dnia 15 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz.u. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.). Największym priorytetem tego kredytu jest ochrona konsumentów i ich interesów. W art. 3 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim, kredyt konsumencki zdefiniowany jest z perspektywy ekonomicznej: Przez […]