Tag: prawo pracy

24 stycznia 2020
Czym jest okres zasiłkowy, czyli jak poprawnie ustalić okres pobierania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy
Jak prawidłowo obliczać okres zasiłkowy? Co wlicza się, a co nie do tego okresu? Sprawdź, co warto wiedzieć na temat okresu zasiłkowego.
23 stycznia 2020
Świadczenie rehabilitacyjne – kiedy przysługuje?
Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? Dowiedz się, w jaki sposób można starać się o świadczenie rehabilitacyjne.
21 stycznia 2020
Ustawa emerytalna: kto jest osobą niezdolną do pracy?
Kim jest osoba niezdolna do pracy? Kiedy możemy mówić o całkowitej niezdolności do pracy, a kiedy o niezdolności częściowej?
9 stycznia 2020
Praca zimą – obowiązki pracodawcy
Jakie są obowiązki pracodawcy podczas pracy zimą? Sprawdź, co można zrobić, gdy pracodawca nie wypełnia swoich obowiązków.
17 grudnia 2019
Przyjście do pracy pod wpływem alkoholu – konsekwencje
W jaki sposób odbywa się kontrola trzeźwości w pracy? Kto może wykonać badanie? Jakie mogą być konsekwencje przyjścia do pracy pod wpływem alkoholu?
13 listopada 2019
Skrócenie okresu zwolnienia lekarskiego – czy jest możliwe?
Czy istnieje możliwość skrócenia okresu zwolnienia lekarskiego? Jakie są konsekwencje pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego?
28 października 2019
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu opóźnień w wypłacie wynagrodzenia. Czy zawsze jest dopuszczalne?
Opóźnienie wypłaty wynagrodzenia to jawne naruszenie obowiązków pracodawcy. Czy jednak takie zaniedbanie uprawnia pracownika do rozwiązania umowy o pracę?
18 października 2019
Czy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z ciężarną?
W jakich sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z ciężarną kobietą? Dowiedz się, czy można zwolnić kobietę w ciąży!
4 października 2019
Inspektor PIP zmieni umowę zlecenie w umowę o pracę?
PIP planuje złożenie projektu zmian, które miałyby zwiększyć uprawnienia inspektorów PIP. Czy będą oni mogli przekształcać umowy zlecenie w umowy o pracę?
20 września 2019
Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać wypłatę wynagrodzenia. Co to oznacza?
Co zrobić w przypadku niewypłaconego wynagrodzenia przez pracodawcę? Czy Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać wypłatę wynagrodzenia?
1 2 3 5