Tag: akcjonariusz

19 czerwca 2019
Akcja - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Akcja to najbardziej znan papiery wartościowe. Czym jest akcja? Jakie są rodzaje akcji? Na co pozwalają podstawowe prawa akcjonariuszy?
17 czerwca 2019
Zaczyna się era cyfrowa w prawie spółek
Cyfrowy rejestr akcjonariuszy to nowy projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Obejmie on spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne.
9 lipca 2018
Wszystko o spółce komandytowo-akcyjnej
Spółka komandytowo-akcyjna jest dosyć nową formą prowadzenia działalności gospodarczej. Często zwana jest również spółką hybrydową - sprawdź, dlaczego. Dowiedz się więcej na temat przepisów regulujących tę formę prowadzenia działalności gospodarczej.
12 czerwca 2018
GetBack S.A. nareszcie z prezesem na czele
Spółka GetBack S.A. przez dłuższy czas nie posiadała swojego „przewodnika”. Po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 19 maja 2018 r. powołano nowego Prezesa Zarządu. Sprawdź, kto teraz będzie pełnił tę funkcję. Poznaj nazwiska osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej GetBack S.A.
11 kwietnia 2018
Interwencja uboczna wspólnika lub akcjonariusza spółki