Tag: budynek

16 maja 2019
Przeniesienie własności działki gruntu zajętej pod budowę - uwłaszczenie
15 maja 2019
Zakres zastosowania przepisu art. 231 § 1 kodeksu cywilnego
11 kwietnia 2019
Charakter odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
15 stycznia 2019
Odśnieżanie dachów - ryzyko, przepisy i kary
Odśnieżanie dachów - dlaczego należy odśnieżyć dach? Jakie kary grożą za niedopełnienie obowiązku? Kto odpowiada za nieodśnieżony dach?
20 września 2018
Kataster nieruchomości - co to jest?
Jak, w myśl Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, należy rozumieć pojęcie kataster nieruchomości? Dowiedz się więcej, odwiedzając Kruczek.pl
18 maja 2018
Czy budynek może wyrządzić szkodę?
Szkoda wyrządzona przez budynek? To jest możliwe - sprawdź, co mówi na ten temat obowiązujące prawo - a konkretniej - prawo budowlane i Kodeks Cywilny. Co się dzieje, gdy mamy do czynienia ze szkodą spowodowaną działaniem siły wyższej. Czytelna i jasna interpretacja przepisów prawa na Kruczek.pl