Tag: choroba zawodowa

1 czerwca 2021
Spór o uproszczenie procedury uznania COVID-19 u personelu medycznego za chorobę zawodową
Przedstawiciele zawodów medycznych apelują o uproszczenie postępowania w sprawie uznania w ich przypadku COVID-19 za chorobę zawodową.