Tag: groźba

27 stycznia 2021
Złożenie oświadczenia woli pod wpływem groźby
Kiedy mamy do czynienia z oświadczeniem woli złożonym pod wpływem groźby? Czy groźba może stanowić podstawę uchylenia się od złożonego oświadczenia woli?