Tag: interes prawny

4 lutego 2021
Interes prawny w postępowaniu zabezpieczającym
Czy udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania? Kiedy istnieje interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia?