Tag: koszty sądowe

29 grudnia 2020
Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych
Niektóre rodzaje spraw są bezpłatne. W innych każdemu przysługuje prawo złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w całości bądź w pewnej części.