Tag: Krajowy Rejestr Karny

8 lipca 2021
Czym jest zatarcie skazania i kiedy do niego dochodzi?
Zatarcie skazania jest pewną fikcją prawną. Oznacza ono, że skazanemu ponownie przysługuje status osoby niekaranej. Kiedy dochodzi do zatarcia skazania?