Tag: majątek spółki

15 kwietnia 2021
Podział majątku spółki cywilnej
Podział majątku spółki cywilnej – czy wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki? Dowiedz się więcej na ten temat!