Tag: pieszy

Prawo Drogowe

Czy wykroczenie drogowe może popełnić tylko uczestnik ruchu – pieszy, kierowca i rowerzysta?

Polacy przodują w statystykach popełnionych wykroczeń drogowych. Kierowcy notorycznie przekraczają dozwoloną prędkość. Piesi często przechodzą na czerwonym świetle. Rowerzyści z niezrozumiałych przyczyn wybierają chodniki zamiast dedykowanych im dróg. To jednak nie wszystkie grupy osób, które narażone są na kary w związku z działaniem przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Niewiele […]

Pozostałe

Czy kierowca ma prawo postąpić niezgodnie z poleceniem policjanta kierującego ruchem?

W ostatnich dniach popularne stało się nagranie, na którym kierujący ruchem policjant wyraża swoje niezadowolenie wobec kierowcy postępującego niezgodnie z jego poleceniem. Nieprawidłowe zachowanie prowadzącego pojazd miało polegać na przepuszczeniu pieszych znajdujących się na przejściu, mimo wydanego nakazu jazdy przez skrzyżowanie. Czy pretensje policjanta były słuszne? Dyspozycje policjanta ponad wszystkim […]

Pozostałe

Jak zachować się na przejściu dla pieszych? Część II – piesi

W pierwszym artykule opisującym zasady zachowania na przejściu dla pieszych zwracałem uwagę na obowiązki kierujących pojazdami. Przepisy w tym zakresie nie są do końca jasne i precyzyjnie. Ponadto zgromadzono je w kilku aktach prawnych. Płynie z nich jednak pewna nauka – ustawodawca obciążył kierowców wieloma powinnościami, których celem jest zapewnienie […]

Pozostałe

Jak zachować się na przejściu dla pieszych? Część I – kierowcy

Po opublikowaniu w sieci każdego kolejnego filmu obrazującego niebezpieczną sytuację z udziałem pieszego i kierowcy wrze dyskusja na temat przyczyn zdarzenia. Niezależnie od tego, jaki w rzeczywistości był jego przebieg, argumenty komentujących zazwyczaj są podobne. Albo stanowczo obwinia się kierowcę, albo dobitnie zwraca się uwagę na nieostrożność pieszego. Oczywiście, najważniejszy […]

Pozostałe

Czy niekorzystny dla potrąconego pieszego wyrok sądu karnego pozbawia go szans na odszkodowanie?

Potrącony pieszy przeżywa często podwójną traumę. Pierwszą związaną z samym zdarzeniem i odniesionymi obrażeniami, a drugą – gdy okazuje się, że wyrokiem sądu karnego kierujący pojazdem zostaje uniewinniony. Po takim rozstrzygnięciu większość osób przerywa starania o odszkodowanie od ubezpieczyciela drugiej strony. Czy słusznie? Domniemanie niewinności w prawie karnym Naczelna zasada […]