Tag: podatek

Podatki

PCC od pożyczki w 2019 roku

Do końca 2018 r. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od pożyczek wynosił co do zasady 2% kwoty udzielonej pożyczki. Od 2019 r. zmniejszeniu uległa stawka podatku do 0,5% kwoty pożyczki. Poza tym obniżony został próg wartości pożyczki, co do którego zastosowanie miało zwolnienie z podatku. Opodatkowanie PCC umów pożyczki do […]

Podatki, Prawo Cywilne

Sprzedaż mieszkania bez podatku – zmiany w PIT

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Na nowej regulacji skorzystają przede wszystkim spadkobiercy, którzy będą chcieli sprzedać mieszkanie otrzymane w spadku. Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę powinny dać więcej czasu na realizację własnych celów mieszkaniowych. Na nowelizacji zyskają spadkobiercy Nowelizacja ustawy o PIT […]

Podatki, Prawo Nowych Technologii, Prawo Własności Intelektualnej

Innovation Box – ulga podatkowa od własności intelektualnej. Zmiany w PIT i CIT

Od 1 stycznia 2019 roku funkcjonuje nowa ulga podatkowa. Chodzi o tzw. Innovation Box, czyli podatek dochodowy z preferencyjną stawką o wysokości 5% od wszystkich aktywów uzyskiwanych przez podatnika wynikających z praw własności intelektualnej. Ulga obejmuje chronione prawa związane z właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiadaczem prawa na mocy umowy licencyjnej. […]

Podatki

Klin podatkowy – jak obliczyć?

Klin podatkowy ma dwa ujęcia – procentowe i kwotowe. Procentowe ujęcie można definiować jako relację obciążeń do wszystkich kosztów pracy. Ujęcie kwotowe odnosi się natomiast do sumy obciążeń składki na ubezpieczenia zdrowotne, chorobowe oraz podatek dochodowy, koszty ponoszone przez pracodawcę. Składki ponoszone przez pracodawcę: składka emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa […]

Podatki

Opodatkowanie kryptowalut 2019. Łatwiejszy obrót wirtualną walutą w Polsce

Opodatkowanie kryptowalut – w Polsce był to drażliwy temat, zwłaszcza dla samych zainteresowanych ich obrotem. Ministerstwo Finansów zrozumiało, że obowiązujące przepisy były nieprzyjazne i doprowadziły do ucieczki części osób handlujących (np. bitcoinami) za granicę. Celem zmian, które wejdą w 2019 roku, jest uproszczenie przepisów z tego zakresu. Kryptowaluty – jak […]

Podatki

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

Podatek PIT (Personal Income Tax) jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek PIT należy do podatków bezpośrednich. Płacą go osoby fizyczne od uzyskanych dochodów. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje PIT jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy podatku PIT Podatnikiem podatku PIT jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. […]

Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do odprowadzania podatku od uzyskanych dochodów. Obecnie w Polsce ustawowo uregulowane są dwa rodzaje podatków dochodowych. Pierwszy z nich dotyczy osób fizycznych, które płacą podatek dochodowy PIT (Personal Income Tax). Drugim z kolei jest podatek dochodowy od osób prawnych, tzw. podatek CIT (Corporate […]

Cykle, Podatki

Kiedy złożyć formularz PCC-3 i zapłacić podatek – część II

Formularz PCC-3 złóż w ciągu 14 dni od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Zazwyczaj jest to dzień zawarcia umowy. Obowiązek podatkowy powstaje, gdy: zawierasz umowę na przykład sprzedaży, spółki, pożyczki. Jeśli z góry nie ustalisz sumy pożyczki — obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekazania jakiejkolwiek kwoty, składasz oświadczenie o ustanowieniu […]

Cykle, Podatki

Podatek PCC – część I

Zawierasz umowę? Jeśli nie płacisz podatku VAT, zapłacisz podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Sprawdź, kto płaci taki podatek i kto może być z niego zwolniony. Kto płaci podatek PCC? Pamiętaj, poniższe przypadki dotyczą tylko umów, których przedmiotem są rzeczy i prawa majątkowe (majątek), które są w Polsce. A jeśli są za granicą […]

Podatki, Prawo Rolne

W 2019 roku wzrośnie limit sprzedaży nieopodatkowanej produktów rolnych

W 2019 roku rolników czekają kolejne zmiany. Nowelizacja ustawy o małych producentach żywności przewiduje ulgi dla gospodarstw wykazujących dodatkowy dochód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych domowym sposobem. Jedną z podstawowych zmian jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 20 tys zł do 40 tys zł. Ulgi podatkowe dla rolników sprzedających […]