Tag: podatek

Niższa akcyza dla piwa smakowego

Kompania Piwowarska jest spółką z siedzibą w Polsce. Produkuje ona piwo, w tym piwo smakowe klasyfikowane do pozycji CN 2206. Jest ono wytwarzane na bazie piwa tradycyjnego, do którego po zakończeniu fermentacji alkoholowej dodaje się syrop cukrowy, substancje aromatyczne oraz wodę. W pierwotnej deklaracji podatkowej Kompania Piwowarska określiła kwotę podatku […]

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

Z pewnością każdy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma świadomość, że pewnego dnia może go czekać obowiązek spłaty jej długów. Tak stanowi bowiem art. 299 Kodeksu spółek handlowych, który tworzy odpowiedzialność nierzetelnego reprezentanta tego rodzaju spółki kapitałowej na wypadek jej niewypłacalności oraz bezskuteczności egzekucji z jej majątku. Nie oznacza […]

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych

Diety i inne należności wynikające z podróży służbowej zwolnione są z opodatkowania wyłącznie do limitu określonego w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Zgodnie z […]

Opodatkowanie odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji

Zatrudniając specjalistę, pracodawca musi zabezpieczyć swój interes na wypadek przejścia tego specjalisty do konkurencji. Celowi temu służyć ma umowa o zakazie konkurencji uregulowana w art. 101(1) kodeksu pracy, a dokładniej odszkodowanie wypłacane byłemu pracownikowi po ustaniu stosunku pracy z tytułu powstrzymywania od działalności konkurencyjnej. Jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą […]

Koniec z wielokrotną amortyzacją darowanego samochodu

Przepisy podatkowe do końca 2017 r. przewidywały możliwość wielokrotnej amortyzacji środków trwałych (np. samochodów), darowanych sobie wzajemnie pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Od nowego roku mamy do czynienia ze zmianami w tym zakresie. Czy są to jednak zmiany ostateczne? Czas pokaże. Wcześniej, dzięki dokonaniu takiej darowizny obdarowany nabywał prawo do kosztowej […]

Rząd planuje podnieść podatek na prezerwatywy

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, zgodnie z którym niemal trzykrotnie wzrośnie stawka na niektóre towary, w tym na: prezerwatywy, okulary przeciwsłoneczne, strzykawki, odciągacze do mleka czy woreczki na lód. Dotychczasową stawkę 8% zastąpi standardowa stawka 23% podatku. Zmiana przepisów wymuszona jest wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z […]

Opodatkowanie darowizny – druk SD-2Z

Jednym z warunków zwolnienia od zapłaty podatku od otrzymanej darowizny jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na druku SD-Z2. Druk SD-Z2 należy złożyć w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje natomiast z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu […]

Czym jest ulga na złe długi w VAT

Tzw. ulga na złe długi w VAT polega na tym, że wierzyciel (podatnik) może skorygować rozliczenie VAT i wykazany podatek należny od swoich dostaw krajowych w sytuacji, gdy została uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności. Nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu […]