Tag: podatek

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Podatek od wartości dodanej towarów używanych

E LATS jest spółką będącą podatnikiem VAT. Udziela ona pożyczek osobom niebędącym podatnikami VAT pod zastaw metali szlachetnych i wyrobów zawierających złoto lub srebro, takich jak naszyjniki, wisiorki, pierścionki, obrączki, sztućce lub materiały stomatologiczne. E LATS odsprzedawała innym kupcom, będącym podatnikami VAT, niewykupione zastawione przedmioty, pogrupowane według rodzaju i stopnia czystości. Stosowała ona do […]

Orzecznictwo, Podatki

Wysokie zarobki rodzica – utrata ulgi podatkowej na dwójkę dzieci

Interpretacja podatkowa zapadła w związku, iż zdaniem wnioskodawcy, na podstawie art. 27f ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: „Odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Nieruchomości nabyte jako dobra inwestycyjne

Od 2005 r. Gmina jest zarejestrowana jako podatnik VAT. W latach 2009–2010 Gmina realizowała inwestycję polegającą na budowie świetlicy. W ramach tej budowy dostarczono jej towary i wyświadczono usługi, za które odprowadziła VAT. Po zakończeniu budowy w 2010 r. świetlica została nieodpłatnie przekazana w zarząd gminnemu ośrodkowi kultury. W 2014 […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Niższa akcyza dla piwa smakowego

Kompania Piwowarska jest spółką z siedzibą w Polsce. Produkuje ona piwo, w tym piwo smakowe klasyfikowane do pozycji CN 2206. Jest ono wytwarzane na bazie piwa tradycyjnego, do którego po zakończeniu fermentacji alkoholowej dodaje się syrop cukrowy, substancje aromatyczne oraz wodę. W pierwotnej deklaracji podatkowej Kompania Piwowarska określiła kwotę podatku […]

Podatki, Pozostałe

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

Z pewnością każdy członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma świadomość, że pewnego dnia może go czekać obowiązek spłaty jej długów. Tak stanowi bowiem art. 299 Kodeksu spółek handlowych, który tworzy odpowiedzialność nierzetelnego reprezentanta tego rodzaju spółki kapitałowej na wypadek jej niewypłacalności oraz bezskuteczności egzekucji z jej majątku. Nie oznacza […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Opodatkowanie publikacji w wersji elektronicznej i na nośniku fizycznym

Wiele podmiotów gospodarczych poddaje pod wątpliwość tezę, iż książki w formie elektronicznej i te papierowe powinny być opodatkowane w zróżnicowany sposób. Gdzie więc leży problem i jak wypowiada się na ten temat Trybunał Sprawiedliwości UE oraz doktryna? Geneza problemu Dnia 6 marca 2013 roku do TK wpłynął wniosek od polskiego […]

Cykle, Podatki, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych

Diety i inne należności wynikające z podróży służbowej zwolnione są z opodatkowania wyłącznie do limitu określonego w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Zgodnie z […]

Cykle, Podatki, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Opodatkowanie odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji

Zatrudniając specjalistę, pracodawca musi zabezpieczyć swój interes na wypadek przejścia tego specjalisty do konkurencji. Celowi temu służyć ma umowa o zakazie konkurencji uregulowana w art. 101(1) kodeksu pracy, a dokładniej odszkodowanie wypłacane byłemu pracownikowi po ustaniu stosunku pracy z tytułu powstrzymywania od działalności konkurencyjnej. Jakie konsekwencje podatkowe niesie ze sobą […]

Podatki

Koniec z wielokrotną amortyzacją darowanego samochodu

Przepisy podatkowe do końca 2017 r. przewidywały możliwość wielokrotnej amortyzacji środków trwałych (np. samochodów), darowanych sobie wzajemnie pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Od nowego roku mamy do czynienia ze zmianami w tym zakresie. Czy są to jednak zmiany ostateczne? Czas pokaże. Wcześniej, dzięki dokonaniu takiej darowizny obdarowany nabywał prawo do kosztowej […]

Podatki

Rząd planuje podnieść podatek na prezerwatywy

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, zgodnie z którym niemal trzykrotnie wzrośnie stawka na niektóre towary, w tym na: prezerwatywy, okulary przeciwsłoneczne, strzykawki, odciągacze do mleka czy woreczki na lód. Dotychczasową stawkę 8% zastąpi standardowa stawka 23% podatku. Zmiana przepisów wymuszona jest wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z […]