Tag: rejestracja spółki

19 maja 2021
Rejestracja w KRS kolejnej spółki pod taką samą firmą (nazwą) jak już istniejący podmiot
Różne spółki z tą samą nazwą w KRS - czy sąd może odmówić wnioskodawcy wpisu do KRS tylko dlatego, że figuruje już tam podmiot o identycznej nazwie?