Tag: staż pracy

21 kwietnia 2021
Co składa się na staż pracy?
Od stażu pracy zależy m.in. ilość dni urlopu, długość okresu wypowiedzenia czy też prawo do emerytury. Co składa się na staż pracy?