Tag: umorzenie zaległości podatkowej

1 czerwca 2021
Zaległość podatkowa musi istnieć w dniu złożenia wniosku o jej umorzenie
Zaległość podatkowa musi istnieć w dniu złożenia wniosku o jej umorzenie. Brak zaległości równoznaczny jest z niemożliwością umorzenia.