Tag: votum separatum

20 kwietnia 2021
Czym jest votum separatum?
Votum separatum, inaczej zdanie odrębne, to w sądownictwie zaznaczone na wyroku odmienne zdanie członka kompletu sądzącego. Dowiedz się więcej