Tag: wspólność majątkowa

23 marca 2021
Na czym polega rozszerzona wspólność majątkowa między małżonkami?
Stosunki majątkowe małżonków dzielimy na ustrojowe stosunki majątkowe oraz stosunki mieszczące się poza ustrojem. Czym jest rozszerzona wspólność majątkowa?