Tag: rada nadzorcza

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o pracę z członkiem zarządu

Umowa o pracę regulowana jest przez przepisy kodeksu pracy (dalej „k.p.”), przede wszystkim art. 25-6717 k.p. Należy podkreślić, że umowa o pracę nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i […]

Pozostałe

GetBack S.A. nareszcie z prezesem na czele

Spółka GetBack S.A. przez dłuższy czas nie posiadała swojego „przewodnika”. Szczęśliwie, po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, powołano nowego Prezesa Zarządu. Dnia 19 maja miało miejsce walne zgromadzenie akcjonariuszy GetBack S.A. Wzięło w nim udział 19 akcjonariuszy.  Dominującym uczestnikiem zgromadzenia okazał się główny udziałowiec Spółki, Abris Capital Partners. To właśnie Abris swoją […]

Pozostałe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest handlową spółką kapitałową, uregulowaną w kodeksie spółek handlowych przez przepisy art. 151 – 300. Może ona zostać utworzona w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną lub więcej osób. Charakterystyczne dla spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością są: działanie pod własną firmą; posiadanie kapitału zakładowego podzielonego na udziały […]

Pozostałe

Spółka osobowa a spółka kapitałowa

Za wyjątkiem spółki cywilnej (ujętej w przepisach kodeksu cywilnego) wszystkie rodzaje spółek w Polsce działają na podstawie przepisów ujętych w kodeksie spółek handlowych. KSH dzieli spółki na dwa rodzaje: spółki osobowe i spółki kapitałowe. Jakie mają one cechy wspólne, a czym się różnią? Spółki osobowe Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę […]

Pozostałe

Rezygnacja członka zarządu z pełnienia funkcji

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu może nastąpić w sposób zwykły, tj. po upływie okresu pełnienia funkcji, na jaki został członek zarządu powołany. Może też nastąpić na skutek nagłego przerwania okresu pełnienia funkcji. Przypadki nagłego przerwania pełnienia funkcji zostały wskazane w art. 202 § 4 ksh. Należą do nich śmierć, rezygnacja albo […]

Pozostałe

Odpowiedzialność członka rady nadzorczej

Zgodnie z art. 381 kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza jest obligatoryjnym organem spółki akcyjnej. Natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 213 kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza jest organem fakultatywnym. Kiedy ustanowienie rady nadzorczej w spółce z o.o. staje się niezbędne? W sytuacji, gdy kapitał zakładowy spółki wyniesie […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu i rady nadzorczej

Zgodnie z art. 18 KSH, nie może być członkiem zarządu i komisji rewizyjnej osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa. Przestępstwa te określone są natomiast w paragrafie 2 tego artykułu. Mowa o przestępstwach przeciwko: ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu (np. przywłaszczenie, oszustwo), przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, […]