Tag: ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

7 kwietnia 2021
Zasady karania za praktyki ograniczające konkurencję – nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK
Jakie są zasady karania za praktyki ograniczające konkurencję? UOKiK przedstawił zaktualizowane wyjaśnienia w sprawie nakładania kar. Dowiedz się więcej.
20 marca 2020
Agresywna praktyka rynkowa - na czym polega i czy jest ona karana?
Przedsiębiorcy na wiele sposobów starają się nakłonić konsumentów do zawarcia transakcji. Na czym polega agresywna praktyka rynkowa i czy jest ona karana?