Tag: wpis do rejestru

19 maja 2021
Rejestracja w KRS kolejnej spółki pod taką samą firmą (nazwą) jak już istniejący podmiot
Różne spółki z tą samą nazwą w KRS - czy sąd może odmówić wnioskodawcy wpisu do KRS tylko dlatego, że figuruje już tam podmiot o identycznej nazwie?
24 lutego 2021
Kiedy sąd rejestrowy może rozwiązać spółkę kapitałową?
Regulacja dotycząca rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy służy wzmocnieniu bezpieczeństwa obrotu. Kiedy sąd rejestrowy może rozwiązać spółkę kapitałową?