Tag: dowód

21 kwietnia 2021
Dowód z badania wariografem
Na czym polega badanie wariografem? Kiedy można zastosować wariograf? Czy badanie wariograficzne może stanowić dowód w postępowaniu sądowym?
30 listopada 2020
Zasada swobodnej oceny dowodów przez sąd w postępowaniu karnym – na czym polega?
Zasada swobodnej oceny dowodów przez sąd – na czym polega? Kiedy możliwe jest pominięcie dowodu w sprawie? Dowiedz się więcej na kruczek.pl