39 klasa usługowa - Klasyfikacja Nicejska

1 stycznia 2017
hello world!

39 klasa usługowa - w niej znajdziesz listę obejmującą usługi związane z transportem, pakowaniem i składowanie towarów i organizowaniem podróży.

39 klasa usługowa jest jedną z 45 klas składających się na Klasyfikację Nicejską.

Jakie usługi mogę w niej chronić?

Klasa nr 39 dotyczy usług świadczonych przez osoby lub instytucje, których celem jest przede wszystkim:

 • transport ludzi lub towarów z miejsca na miejsce (koleją, drogą, wodą, powietrzem lub rurociągiem),
 • niezbędne usługi ściśle związane z danym transportem,
 • gromadzenie towarów w magazynach lub innych budynkach w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Zgodnie z tym, w klasie usługowej nr 39 rejestrują się w szczególności podmioty oferujące usługi związane z:

 • świadczeniem na przez spółki eksploatujących stacje, mosty, promy (drogi kolejowe) lub podobne,
 • wynajmem środków transportu;
 • holowaniem morskim, rozładunkiem, funkcjonowaniem portów i nabrzeży,
 • ratowaniem zatopionych statków i wraków morskich oraz ich ładunków;
 • funkcjonowaniem portów lotniczych;
 • pakowaniem towarów przed wysyłką;
 • informacją dotyczącą podróży lub transportu towarów przez biura pośrednictwa i agencje turystyczne,
 • informacją o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu;
 • kontrolą pojazdów lub towarów przed transportem.

Jakich usług nie mogę w niej chronić?

W tej klasie nie uwzględnia się usług związanych z:

 • reklamą przedsiębiorstw transportowych, jak np. dystrybucji prospektów lub reklamy radiowej (klasa 35),
 • emisją czeków podróżnych lub akredytyw przez biura pośrednictwa lub agencje turystyczne (klasa 36),
 • ubezpieczeniem (handlowym, od ognia lub na życie)w czasie transportu ludzi lub towarów (klasa 36),
 • konserwacją i naprawami pojazdów lub innych obiektów związanych z transportem ludzi lub towarów (klasa 37)
 • rezerwacją pokoi w hotelach przez biura podróży lub biura pośrednictwa (klasa 43).

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (A)

 • 390082 akcje ratunkowe [transport] A0017 R0098 S0014
 • 390010 autobusowe (usługi transportowe -) A0037 B0052 A0115

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (D)

 • 390089 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie D0041 D0013 L0020

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (E)

 • 390090 energia (dystrybucja -) E0018 E0018 D0053

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (F)

 • 390039 fracht F0021 F0043 A0039
 • 390038 fracht [przewóz towarów] F0022 F0042 F0047
 • 390097 frankowanie przesyłek pocztowych F0024 F0037 A0038

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (G)

 • 390040 garaże (wynajmowanie -) G0003 G0004 L0051
 • 390088 gazety (dystrybucja -) G0007 D0014 D0050

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (H)

 • 390054 holowanie H0008 T0054 R0050

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (I)

 • 390098 informacje o ruchu drogowym I0022 T0056 I0031

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (K)

 • 390074 kierowcy (usługi -) K0017 C0026 C0033
 • 390087 korespondencja, przesyłki (dostarczanie -) K0056 M0028 D0055
 • 390096 kwiaty (dostarczanie-) K0074 F0030 L0018

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (Ł)

 • 390013 łamanie lodu (usługi -) Ł0001 I0001 B0042

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (M)

 • 390076 magazynowanie (informacja o -) M0002 S0077 I0035
 • 390094 magazynowanie elektronicznych nośników danych lub dokumentów M0003 S0079 E0046
 • 390023 maklerstwo okrętowe M0012 S0036 C0147

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (O)

 • 390015 okrętowe (ratownictwo -) [akcje ratunkowe] O0046 S0008 S0009

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (P)

 • 390022 pakowanie produktów P0001 P0002 E0019
 • 390086 pakowanie towarów P0002 W0031 E0027
 • 390033 parkingi (prowadzenie -) P0004 C0015 P0011
 • 390052 pilotowanie P0016 P0041 P0050
 • 390002 podróżni (osoby towarzyszące w czasie podróży) P0034 E0028 A0009
 • 390044 pojazdy (wypożyczanie -) P0038 V0010 L0078
 • 390007 pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu [holowanie] P0047 V0014 A0106
 • 390072 pośrednictwo frachtowe P0062 F0040 C0142
 • 390004 powietrzny (transport -) P0073 A0028 A0018
 • 390031 prąd elektryczny (dystrybucja -) P0089 E0010 D0051
 • 390036 promowy (transport -) P0111 F0008 N0004
 • 390071 przechowywanie łodzi P0115 B0023 E0045
 • 390021 przenoszenie, przewóz bagaży P0126 P0054 P0076
 • 390065 przeprowadzki P0128 R0031 D0011
 • 390020 przesyłki (dostarczanie -) P0135 P0009 D0049
 • 390017 przewożenie ładunków P0137 C0019 C0028
 • 390014 przewóz samochodami ciężarowymi P0138 H0004 C0008

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (R)

 • 390057 ratownictwo (usługi -) R0006 S0010 S0010
 • 390055 ratownictwo okrętowe R0007 R0025 R0052
 • 390085 ratownictwo podwodne R0008 U0006 S0011
 • 390084 rezerwacja miejsc na podróż R0038 T0075 V0039
 • 390056 rezerwacja miejsc na podróż R0037 B0030 R0069
 • 390026 rozładunek R0048 U0007 D0003

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (S)

 • 390009 samochodowy (transport -) S0005 C0017 A0116
 • 390034 składowanie S0017 S0074 E0044
 • 390060 spedycja S0029 F0041 E0091
 • 390011 statki wycieczkowe (rejsy -) S0045 P0050 B0015
 • 390032 śluzy (uruchamianie -) Ś0005 O0011 E0007
 • 390058 taksówki (usługi -) T0001 T0005 T0006

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (T)

 • 390027 towary (dostarczanie -) T0039 D0012 L0019
 • 390028 towary (składowanie - ) T0040 S0078 D0018
 • 390059 tramwaje (usługi -) T0041 T0059 T0070
 • 390077 transport (informacja o -) T0049 T0073 I0033
 • 390073 transport (pośrednictwo w -) T0050 T0069 C0143
 • 390083 transport (rezerwacja -) T0051 T0072 T0091
 • 390048 transport (usługi nawigacji -) T0052 T0066 N0003
 • 390016 transport barkami T0053 B0008 T0086
 • 390064 transport i wyładunek odpadów T0054 T0068 T0088
 • 390018 transport kolejowy T0055 R0007 T0087
 • 390049 transport łodziami, statkami T0056 B0024 T0085
 • 390047 transport mebli T0057 T0074 M0039
 • 390061 transport morski T0058 M0015 M0019
 • 390051 transport pasażerski T0059 P0013 P0014
 • 390063 transport podróżnych T0060 T0071 V0041
 • 390062 transport przedmiotów wartościowych samochodami opancerzonymi T0061 G0025 T0083
 • 390041 transport rurociągami T0062 T0070 O0007
 • 390037 transport rzeczny T0063 R0118 T0089
 • 390006 transport sanitarny T0064 A0031 T0084

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (U)

 • 390075 usługi kurierskie [listy lub towary] U0029 C0123 M0028

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (W)

 • 390030 woda (dystrybucja -) W0016 W0014 D0054
 • 390050 wycieczki (organizowanie -) W0033 A0071 O0031
 • 390024 wycieczki morskie (organizowanie -) W0034 A0070 O0028
 • 390019 wynajmowanie koni W0048 H0020 L0041
 • 390035 wynajmowanie magazynów W0050 R0085 L0084
 • 390042 wynajmowanie miejsc parkingowych W0051 P0010 L0065
 • 390081 wypożyczanie bagażników dachowych W0069 R0080 L0050
 • 390046 wypożyczanie ciężarówek W0070 T0080 L0082
 • 390078 wypożyczanie dzwonów nurkowych [kesony] W0074 R0047 L0042
 • 390080 wypożyczanie kontenerów magazynowych W0081 R0073 L0044
 • 390043 wypożyczanie lodówek W0084 R0026 L0067
 • 390012 wypożyczanie łodzi, statków W0085 B0022 L0036
 • 390008 wypożyczanie samochodów W0094 C0016 L0032
 • 390091 wypożyczanie samochodów wyścigowych W0095 R0059 L0081
 • 390079 wypożyczanie skafandrów dla nurków W0097 R0048 L0069
 • 390045 wypożyczanie wagonów W0110 C0062 L0080
 • 390092 wypożyczanie wózków inwalidzkich W0111 R0087 L0048
 • 390095 wystrzeliwanie satelitów na rzecz osób trzecich W0116 L0006 L0003

39 klasa usługowa - lista usług podlegających ochronie (Z)

 • 390093 załadunek statków Z0010 S0071 A0014
 • 390003 zaopatrywanie w wodę Z0014 W0015 A0016
 • 390025 zwiedzanie turystyczne Z0044 S0045 V0031
chevron-down
Copy link