Tag: osoba fizyczna

22 listopada 2019
Czy każda osoba fizyczna jest konsumentem?
Kim jest konsument? Czy każda osoba fizyczna jest konsumentem? Konsument a osoba fizyczna - dowiedz się, czym się różnią te pojęcia!
20 marca 2019
Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych
Zdolność prawna osoby fizycznej i zdolność do czynności prawnych to jedne z najbardziej podstawowych pojęć, które występują w kodeksie cywilnym. Co znaczą?
6 marca 2019
Caution. Produkt niebezpieczny
Produkt niebezpieczny, czyli jaki? Dowiedz się, kiedy przysługuje ci roszczenie odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
30 lipca 2018
RODO: Coraz więcej skarg za naruszenie przepisów
Nowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony danych osobowych weszły w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił statystyki dotyczące ilości zgłoszeń naruszeń przepisów RODO oraz skarg osób fizycznych. Sprawdź, czego najczęściej dotyczą skargi osób fizycznych?
6 lipca 2018
Prowadzenie marketingu bezpośredniego a RODO
Marketing bezpośredni często polega na indywidualnym kontakcie pracownika firmy, podejmującego działania marketingowe, z klientem w celu wywołania u niego określonej reakcji. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, by prowadzić legalny marketing bezpośredni w kontekście przepisów zawartych w RODO.
6 czerwca 2018
RODO: Warunki udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi spełniać pewne warunki, nałożone przez RODO. Warto poznać kryteria formalne i materialne dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, by później móc egzekwować swoje prawa. | kruczek.pl
15 maja 2018
Definicja danych osobowych a ich zakres przedmiotowy w świetle RODO
8 maja 2018
RODO - prawa osób fizycznych
13 lutego 2018
Czym jest faktoring? - Encyklopedia Prawa