Tag: sprawca

24 marca 2021
Czym jest sprawstwo kierownicze?
Postaci popełnienia czynu zabronionego – na czym polega sprawstwo kierownicze? Czym sprawstwo kierownicze różni się od podżegania i pomocnictwa?
15 marca 2021
Kiedy możliwe jest warunkowe zawieszenie wykonania kary?
Warunkowe zawieszenie wykonania kary stanowi alternatywę dla bezwzględnego pozbawienia wolności. W jakich sytuacjach jest ono możliwe?