Tag: sprawca

19 sierpnia 2021
Nieumyślne spowodowanie śmierci przez lekarza
Jak wygląda odpowiedzialność za nieumyślne spowodowanie śmierci przez lekarza? Umyślność i nieumyślność czynu – co tak naprawdę znaczą te pojęcia?
17 sierpnia 2021
Usiłowanie popełnienia przestępstwa – czy zawsze jest karalne?
Kiedy następuje usiłowanie dokonania przestępstwa? Czy usiłowanie dokonania przestępstwa jest karalne? Dowiedz się więcej na ten temat.
9 czerwca 2021
Zmiany przepisów stosowanych wobec nieletnich sprawców przestępstw
Postępowanie w sprawach nieletnich. Celem zmiany przepisów jest skuteczna izolacja młodocianych sprawców najcięższych przestępstw.
11 maja 2021
Surowsza kara dla sprawcy, czyli kiedy czyn zabroniony uznany jest za czyn ciągły
Czym jest czyn ciągły? Jakie są przesłanki uznania czynu zabronionego za czyn ciągły? Dowiedz się, co na ten temat mówi kodeks karny.
24 marca 2021
Czym jest sprawstwo kierownicze?
Postaci popełnienia czynu zabronionego – na czym polega sprawstwo kierownicze? Czym sprawstwo kierownicze różni się od podżegania i pomocnictwa?
15 marca 2021
Kiedy możliwe jest warunkowe zawieszenie wykonania kary?
Warunkowe zawieszenie wykonania kary stanowi alternatywę dla bezwzględnego pozbawienia wolności. W jakich sytuacjach jest ono możliwe?