Tag: VAT

Podatki

MF pracuje nad zmianami w systemie VAT. System ma być przejrzysty, prosty i przyjazny

Ministerstwo Finansów pracuje nad uproszczeniem systemu stawek podatku VAT. Celem resortu jest wprowadzenie systemu podatkowego przejrzystego, prostego i przyjaznego dla podatników. System przejrzysty, prosty i przyjazny to inaczej tzw. filozofia 3xP. Proste i łatwiejsze w użyciu stawki VAT Resort finansów podaje trzy założenia projektu zmian w przepisach VAT. Pierwszą z […]

Podatki

Należyta staranność w VAT

Należyta staranność w VAT to wskazanie najważniejszych okoliczności, które będą brać pod uwagę urzędnicy skarbowi w ocenie działalności przedsiębiorców przy rozliczeniach VAT. Przedstawiono ją w formie dokumentu pn. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” (Metodyka). Ma zastosowanie do nabywców towarów w obrocie krajowym, […]

Podatki

Od 01 lipca 2018 roku mamy do czynienia z mechanizmem podzielonej płatności

W mechanizmie podzielonej płatności, płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się tak, że wartość sprzedaży netto wpłacasz jako nabywca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczasz w inny sposób. Natomiast pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT, wpłacasz na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Środki na rachunku VAT wykorzystujesz […]

Podatki

Wyłudzenia VAT

Oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. To działanie umyślne a nie nieumyślny błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą. Przestępcom chodzi o duże, często wielomilionowe kwoty, osiągane dzięki nielegalnemu procederowi. Za oszustwami najczęściej stoją dobrze zorganizowane grupy przestępcze, które tworzą rozbudowane sieci powiązań […]

Podatki

Zmiany w opodatkowaniu samochodów firmowych od stycznia 2019 roku

Od nowego roku nastąpi zmiana w opodatkowaniu samochodów firmowych. Początkowy projekt nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych zakładał, że do kosztów uzyskania przychodu można będzie zaliczyć jedynie 50% wydatków (tak jak w ustawie o VAT). Zmiana w projekcie zakłada mniej restrykcyjne zasady rozliczania wydatków na pojazdy. Będzie można zaliczyć do kosztów […]

Podatki

Opodatkowanie VAT bonów od nowego roku na nowych zasadach

Nowelizacja ustawy o VAT została przyjęta przez Radę Ministrów. Zmiany te wprowadzają do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej. W projekcie nowelizacji ustawy zostało wprowadzone pojęcie bonu. Bon może występować w formie papierowej lub w postaci elektronicznego kodu kreskowego. Określone w projekcie rodzaje bonów W projekcie nowelizacji ustawy o VAT określono […]

Cykle, Podatki

Split payment – praktyczne problemy | Część I

Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) teoretycznie funkcjonuje w polskim prawie podatkowym od lipca tego roku. Jak jest w praktyce? Trudno określić rzeczywistą liczbę podmiotów stosujących ten mechanizm. Jego zastosowanie jest bowiem dobrowolne. Niemniej jednak należy się przygotować, że w najbliższym czasie dokonywanie płatności przy zastosowaniu tego mechanizmu stanie się standardem. […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych

Sprawa, która została dana pod rozwagę Trybunału Sprawiedliwości dotyczyła: podatku od wartości dodanej (VAT); następujących po sobie dostaw dotyczące tych samych towarów; miejsca drugiej dostawy; powiadomienie pierwszego dostawcy; numer identyfikacyjny VAT; prawa do odliczenia, w tym uzasadnionych oczekiwań podatnika co do istnienia przesłanek prawa do odliczenia. Sprawa rozstrzygała się w […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Podatek od wartości dodanej towarów używanych

E LATS jest spółką będącą podatnikiem VAT. Udziela ona pożyczek osobom niebędącym podatnikami VAT pod zastaw metali szlachetnych i wyrobów zawierających złoto lub srebro, takich jak naszyjniki, wisiorki, pierścionki, obrączki, sztućce lub materiały stomatologiczne. E LATS odsprzedawała innym kupcom, będącym podatnikami VAT, niewykupione zastawione przedmioty, pogrupowane według rodzaju i stopnia czystości. Stosowała ona do […]