Tag: VAT

Podatki

Zmiany w opodatkowaniu samochodów firmowych od stycznia 2019 roku

Od nowego roku nastąpi zmiana w opodatkowaniu samochodów firmowych. Początkowy projekt nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych zakładał, że do kosztów uzyskania przychodu można będzie zaliczyć jedynie 50% wydatków (tak jak w ustawie o VAT). Zmiana w projekcie zakłada mniej restrykcyjne zasady rozliczania wydatków na pojazdy. Będzie można zaliczyć do kosztów […]

Podatki

Opodatkowanie VAT bonów od nowego roku na nowych zasadach

Nowelizacja ustawy o VAT została przyjęta przez Radę Ministrów. Zmiany te wprowadzają do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej. W projekcie nowelizacji ustawy zostało wprowadzone pojęcie bonu. Bon może występować w formie papierowej lub w postaci elektronicznego kodu kreskowego. Określone w projekcie rodzaje bonów W projekcie nowelizacji ustawy o VAT określono […]

Cykle, Podatki

Split payment – praktyczne problemy | Część I

Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) teoretycznie funkcjonuje w polskim prawie podatkowym od lipca tego roku. Jak jest w praktyce? Trudno określić rzeczywistą liczbę podmiotów stosujących ten mechanizm. Jego zastosowanie jest bowiem dobrowolne. Niemniej jednak należy się przygotować, że w najbliższym czasie dokonywanie płatności przy zastosowaniu tego mechanizmu stanie się standardem. […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Miejsce opodatkowania transakcji łańcuchowych

Sprawa, która została dana pod rozwagę Trybunału Sprawiedliwości dotyczyła: podatku od wartości dodanej (VAT); następujących po sobie dostaw dotyczące tych samych towarów; miejsca drugiej dostawy; powiadomienie pierwszego dostawcy; numer identyfikacyjny VAT; prawa do odliczenia, w tym uzasadnionych oczekiwań podatnika co do istnienia przesłanek prawa do odliczenia. Sprawa rozstrzygała się w […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Podatek od wartości dodanej towarów używanych

E LATS jest spółką będącą podatnikiem VAT. Udziela ona pożyczek osobom niebędącym podatnikami VAT pod zastaw metali szlachetnych i wyrobów zawierających złoto lub srebro, takich jak naszyjniki, wisiorki, pierścionki, obrączki, sztućce lub materiały stomatologiczne. E LATS odsprzedawała innym kupcom, będącym podatnikami VAT, niewykupione zastawione przedmioty, pogrupowane według rodzaju i stopnia czystości. Stosowała ona do […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Podmiot prawa publicznego

W przedmiotowej sprawie Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na kwestie związane z: podatkiem od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. c), art. 9 i art. 13 ust. 1; Nieopodatkowaniem; Pojęciem „podmiotu prawa publicznego”; Spółką handlową należącą w 100% do gminy, odpowiedzialną za określone zadania publiczne należące do gminy; Określeniem owych zadań i wynagrodzeniem za […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Unijne

Cofnięcie rejestracji do celów VAT

W przedmiotowej sprawie Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na zagadnienia związane z pytaniami prejudycjalnymi odnoszącymi się do: Wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT); Dyrektywy 2006/112/WE; Cofnięcia rejestracji do celów VAT; Obowiązku uiszczenia VAT pobranego w okresie, podczas którego numer identyfikacyjny do celów VAT jest cofnięty; Nieuznanie prawa do odliczenia VAT związanego […]

Orzecznictwo, Podatki, Prawo Cywilne

Opodatkowanie VAT dotacji wzoru przemysłowego wynalazku

W przedmiotowej sprawie zaskarżoną interpretacją Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając w imieniu Ministra Finansów stwierdził, że stanowisko spółki, przedstawione we wniosku z 16 stycznia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, nie jest prawidłowe. Interpretacja dotyczyła: opodatkowania podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez […]

Prawo Karne

Blokada podejrzanych kont bankowych – STIR wchodzi w życie

Blokada kont bankowych należących do firm. Wystarczy podejrzenie o oszustwo podatkowe. Treść ustawy o Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej (STIR) przyznaje szefowi Krajowej Administracji Skarbowej nowe uprawnienia. 30 kwietnia 2018 roku KAS rozpoczęła działanie na podstawie ww. aktu prawnego. Czym jest STIR? System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) pozwala na wymianę informacji […]