Tag: VAT

Bitcoin – czy i jak należy rozliczać dochód z kryptowalut?

Temat kryptowalut jest coraz bardziej popularny wśrod podatników, między innymi z powodu braku wyjaśnienia przez ustawodawstwo oraz organy podatkowe pojęcia kryptowaluty. Kolejnym powodem do tworzenia się wielu pytań jest niepewność jak trakować tego typu transakcje i czy podlegają one opodatkowaniu. Na początku trzeba potwierdzić, że z tego typu tranakcji, należy […]

Kary dla spóźnionych z wysłaniem JPK

26 lutego o godzinie 24.00 minął termin składania przez przedsiębiorców pliku JPK. Obowiązek ten dotyczył prawie 1,7 mln osób prowadzących działalność gospodarczą. Za nie wywiązanie się z tego zadania grozić będą dotkliwe grzywny. Co to jest JPK? Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest rozwiązaniem informatycznym, które powstało w celu usprawnienia pracy […]

Metoda podzielonej płatności w VAT

Dostawcy towarów oraz świadczący usługi opodatkowane podatkiem VAT od kwietnia 2018 r. otrzymają na swój rachunek bankowy zapłatę za dostarczony towar lub wykonane usługi w kwocie netto. Pozostałą płatność (kwotę podatku VAT) otrzymają na specjalny rachunek bankowy VAT. Oczywiście dostawcy ci będą mogli nadal otrzymywać całość płatności na dotychczasowych zasadach, […]

Kiedy podatnik może odliczyć podatek VAT?

W odpowiedzi na przedstawione zapytanie należy wskazać, iż  „prawo do odliczenia VAT nie podlega generalnie ograniczeniom”. Może być realizowane przy spełnieniu przesłanek materialnych (czynność jest faktycznie wykonana) oraz formalnych (faktura – wystawiona przez podatnika). W wyroku Trybunału Europejskiego (TSUE ) z dnia 19.10.2017 r. (C-101/16) wskazano, iż prawo krajowe może […]

Rząd planuje podnieść podatek na prezerwatywy

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, zgodnie z którym niemal trzykrotnie wzrośnie stawka na niektóre towary, w tym na: prezerwatywy, okulary przeciwsłoneczne, strzykawki, odciągacze do mleka czy woreczki na lód. Dotychczasową stawkę 8% zastąpi standardowa stawka 23% podatku. Zmiana przepisów wymuszona jest wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z […]

Zorganizowana część przedsiębiorstwa według ustaw podatkowych

Bardzo istotną kwestią, z którą spotykamy sie w praktyce, jest znaczenie pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ujęciu ustaw podatkowych. Zgłębienie tego problemu wymaga zgłębienia pewnych zagadnień. Należy sięgnąć do zasadniczych cech zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa – charakterystyka  Na gruncie ustawy o CIT (art. 4a pkt 4): Ilekroć w ustawie […]

Czym jest ulga na złe długi w VAT

Tzw. ulga na złe długi w VAT polega na tym, że wierzyciel (podatnik) może skorygować rozliczenie VAT i wykazany podatek należny od swoich dostaw krajowych w sytuacji, gdy została uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności. Nieściągalność uznaje się za uprawdopodobnioną, gdy wierzytelność nie została uregulowana w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu […]

Czy członek zarządu świadczący na rzecz spółki jest podatnikiem podatku od towaru i usług?

NSA w wyroku z dnia 16 czerwca 2016r. sygn.akt I FSK 83/15 odpowiedziało na pytanie – czy członek zarządu świadczący na rzecz spółki usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu menedżerskiego jest z tego tytułu podatnikiem podatku od towaru i usług, a co za tym idzie, czy może wystawiać […]

Jednolity Plik Kontrolny – finansowa rewolucja

JPK to Jednolity Plik Kontrolny, będący najnowszym pomysłem Ministerstwa Finansów. Przybrał on postać systemu, który ma za zadanie ułatwić przekaz informacji dotyczących podatku VAT organom administracji rządowej, a co za tym idzie, znacznie skrócić proces kontrolny.  Istotne jest to, że dotyczy on nie tylko samego podatku VAT, ale i wszystkich […]