Tag: wynagrodzenie

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Składniki wynagrodzenia za pracę

Każdemu pracownikowi należy się wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Wypłata pensji jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 22 i art. 94 kodeksu pracy. Nieumieszczenie w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia nie czyni jej nieważną. Wysokość wynagrodzenia można bowiem ustalić w sposób odpowiadający rodzajowi pracy, kwalifikacjom i ilości świadczonej pracy oraz jednakowemu […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Nieodpłatne godziny nadliczbowe

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok odnośnie możliwości stosowania konstrukcji nieodpłatnych godzin nadliczbowych. Zdaniem Sądu Najwyższego artykuł 1514 § 1 k.p. koresponduje z regulacją zawartą w art. 151 § 1 k.p. Wykonywanie pracy „poza normalnymi godzinami pracy” jest równoznaczne z powstaniem godzin nadliczbowych. Nie oznacza to bynajmniej, […]

Podatki

Klin podatkowy – jak obliczyć?

Klin podatkowy ma dwa ujęcia – procentowe i kwotowe. Procentowe ujęcie można definiować jako relację obciążeń do wszystkich kosztów pracy. Ujęcie kwotowe odnosi się natomiast do sumy obciążeń składki na ubezpieczenia zdrowotne, chorobowe oraz podatek dochodowy, koszty ponoszone przez pracodawcę. Składki ponoszone przez pracodawcę: składka emerytalna 9,76%, rentowa 6,5%, wypadkowa […]

Podatki

Zatrudnienie małżonka 2019 – wielka zmiana w rodzinnym PIT

Pracodawca, chcąc zatrudnić swojego małżonka, borykał się z pewnym problemem. Z perspektywy ekonomicznej było to w zasadzie nieopłacalne. Poprzedni stan prawny nie pozwalał bowiem zaliczyć wynagrodzenia małżonka do kosztów uzyskania przychodu. Od 1 stycznia 2019 roku sytuacja uległa zmianie. Czy nowelizacja ustawy ułatwi życie małym przedsiębiorcom? Praca w firmie małżonka […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Prawa pracownika do świadczenia o charakterze gwarancyjnym

W dniu 7 marca 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący prawa pracownika do świadczenia o charakterze gwarancyjnym. Zdaniem Sądu Najwyższego, pracownik, który nie ma zamiaru faktycznie podjąć pracy po wyroku przywracającym do pracy, jednak skrupulatnie stosuje się do poleceń organizacyjnych pracodawcy, a następnie w porozumieniu z pracodawcą rozwiązuje umowę […]

Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wynagrodzenie w gotówce – od 2019 roku będzie to trudniejsze

Początek roku przyniesie zmiany w sposobie wypłaty wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2019 roku nie będzie wymagana zgoda pracownika na przelew pensji na konto bankowe. To, co do tej pory było wyjątkiem, stanie się zasadą. Nie oznacza to jednak, że każdy pracownik będzie musiał mieć konto w banku. Konieczne będzie natomiast dostosowanie regulaminów […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Praca w święta

Praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 § 1 k.p.), świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia (art. 1511 § 1 pkt 2 k.p.). Każda ustawa, która kształtuje prawa i obowiązki pracowników, stanowi materialnoprawne źródło prawa pracy. Ustawa […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wypłacenie pracownikowi przez pracodawcę wyższego wynagrodzenia jako zmiana umowy o pracę

Wypłacenie pracownikowi przez pracodawcę wynagrodzenia wyższego, niż określone w umowie o pracę może stanowić dorozumianą zmianę umowy albo zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych – art. 29 k. p. w związku z art. 60 k.c. oraz art. 1511 i art. 15111 k. p. W sprawie objętej przedmiotową skargą kasacyjną Sąd […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wysokość wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy

W dniu  03 lutego 2016 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok dotyczący: pozostawania w stosunku pracy jako podstawę do uzyskiwania wynagrodzenia; wysokość wynagrodzenia za okres nieświadczenia pracy. Wynagrodzenie za okres nieświadczenia pracy przez pracownika, zwolnionego z obowiązku wykonywania pracy z inicjatywy pracodawcy przed dniem wejścia w życie art. 362 k.p. (22 luty […]

Prawo Sportowe

FIFA: Nadchodzą zmiany na rynku transferowym

Prezydent FIFA Gianni Infantino tworzy projekt zmiany na rynku transferowym. Reforma wielomiliardowego rynku transferowego znacznie ograniczy możliwości klubów. Projektowane zmiany będą dotyczyć cen oraz wynagrodzenia zawodników. Zmieni się również rola agentów sportowych na rynku transferowym piłki nożnej. Podstawowym zagrożeniem rynku transferowego są nadzwyczaj szybko rosnące koszty kupna oraz wynagrodzenia piłkarzy. […]