Do kiedy można złożyć PIT za 2019 rok?

22 maja 2020
hello world!

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, PIT należało rozliczyć do 30 kwietnia. Jednakże w związku z panującą w kraju sytuacją wprowadzono nowe regulacje. Dedykowano je tym osobom, które z różnych przyczyn jeszcze nie dopełniły tego obowiązku. Jak teraz będzie wyglądać składanie podatku dochodowego od osób fizycznych? Do kiedy można złożyć PIT za 2019 rok?

Do kiedy PIT za 2019 rok - wydłużony termin

Przedłużenie terminów złożenia deklaracji i zapłaty będzie możliwe dzięki zapisom w tarczy antykryzysowej. Szczegółowo mówi o tym art. 15zzj ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku z wystąpieniem wyjątkowych okoliczności, jaką jest pandemia koronawirusa, umożliwiono przeniesienie ostatecznego terminu na 31 maja. Jednakże, z racji tego, iż wypada wtedy dzień ustawowo wolny od pracy, zdecydowano się na korektę tego terminu. Termin złożenia zeznania przesuwa się więc na poniedziałek, 1 czerwca 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że dotyczy to wszystkich rodzajów PIT-u.

Konsekwencje przekroczenia terminu

Ministerstwo Finansów zaznacza, że podatnik nie poniesie żadnych konsekwencji z tytułu niezłożenia PIT-u w poprzednim terminie. Warunkiem jest dokonanie wpłaty oraz dostarczenie deklaracji do 1 czerwca, co będzie traktowane jako złożenie "czynnego żalu". Wynika z tego, iż nie ma konieczności przygotowywać odrębnego czynnego żalu ani żadnych innych dokumentów. Co więcej, za te dwa miesiące nie będzie obowiązku spłaty odsetek za zwłokę czy niedopłatę. Pozwala na to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19. Wszystkie ulgi i odliczenia będą uznawane.

Do kiedy można złożyć PIT - możliwość korygowania zeznania

Poprzez to, że kwestia PIT-ów na ten rok nie została jeszcze zamknięta, wszyscy mają możliwość dokonywania korekt w swoich zeznaniach podatkowych. Można to zrobić zarówno w samodzielnie złożonym zeznaniu, jak i w zeznaniu zaakceptowanym automatycznie, poprzez dokonanie korekty zeznania. Podatnik może nawet dokonać zmiany wyboru organizacji pożytku publicznego, której chce oddać 1% swojego podatku. Jednakże, nie będzie to możliwe kiedy organizacja zdążyła już te pieniądze otrzymać. Wciąż zaleca się korzystanie ze specjalnie przygotowanych usług elektronicznych.

Terminy zwrotu podatku

Wiele osób może zastanawiać się, czy w tej sytuacji zwrot nadpłaty podatku odbędzie się terminowo. Ministerstwo Finansów wskazało uspokaja, że pandemia koronawirusa nie powinna mieć na to wpływu. Natomiast zgodnie z regulacjami ordynacji podatkowej, nadpłata podatku podlega zwrotowi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania w formie papierowej oraz w terminie 45 dni od dnia złożenia zeznania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Powyższe terminy są obowiązujące również w sytuacji dokonania korekty deklaracji, przy czym są one wówczas liczone od daty skorygowania zeznania. Należy wspomnieć, że długość oczekiwania może być zależna od kilku innych czynników. W szczególności od formy zwrotu przyjętej przez podatnika, w tym od wskazania numeru rachunku bankowego do zwrotu.

Źródło: Prawo.pl

 

chevron-down
Copy link