Tag: kara

Prawo Karne

Dozór elektroniczny dla większej liczby przestępców

Kara pozbawienia wolności w wymiarze do 1,5 roku – do takiej kary miałoby być możliwe stosowanie dozoru elektronicznego. Podwyższenie progu o 6 miesięcy miałoby zwiększyć liczbę skazanych, co do których mógłby być orzeczony dozór, o ponad 9 tysięcy. Obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu karnego wykonawczego mówią, że dozór elektroniczny (SDE) może […]

Prawo Karne, Prawo Oświatowe

Dyrektor będzie mógł ukarać ucznia dyscyplinarnie?

Ministerstwo Sprawiedliwości chce umożliwić dyrektorom szkół nakładanie na uczniów kar dyscyplinarnych. Dyrektorzy nie są jednak do tego pomysłu zbyt entuzjastycznie nastawieni. Na ukończeniu są prace nad projektem nowelizacji ustawy – Postępowanie w sprawach nieletnich. Niedługo zostanie on upubliczniony. Nad zmianami pracowali między innymi sędziowie wydziałów rodzinnych oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Kary […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Termin przedawnienia karalności w wypadku kumulatywnej kwalifikacji czynu

W dniu 20 września Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotycząca zagadnienia: Czy w wypadku czynu, wypełniającego znamiona dwóch albo więcej przepisów ustawy karnej (art. 11 § 2 k.k.), termin przedawnienia karalności przestępstwa, określony w art. 101 k.k., wyznaczony jest przez przepis przewidujący karę najsurowszą (art. 11 § 3 k.k.) i stosuje […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Co stoi na przeszkodzie orzeczenia kary łącznej?

W czerwcu Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą zagadnienia: Czy w sprawie o wydanie wyroku łącznego zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego, prawo do zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji, prawo do obrony oraz ograniczenia w zakresie wydania wyroku kasatoryjnego stoją na przeszkodzie orzeczeniu przez sąd odwoławczy po raz […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Manufaktura – kancelaria odszkodowawcza

Utrudnianie konsumentom wypowiedzenia umowy z kancelarią, podawanie cen netto, a nie brutto. To praktyki kancelarii odszkodowawczej Manufaktura, która prowadzi stronę www.paktus.pl. Firma działa przede wszystkim na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wątpliwości UOKiK wzbudziły klauzule umowne Postępowanie przeciwko kancelarii odszkodowawczej Manufaktura z Wrocławia zostało wszczęte w kwietniu 2017 r. Spółka świadczy […]

Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Czy właściciel prywatnego terenu może odholować zaparkowany pojazd albo zablokować koło?

Niezgodne z prawem zatrzymanie pojazdu na drodze publicznej może skończyć się mandatem, założeniem blokady na koło czy wezwaniem holownika. Sama kara pieniężna nie jest szczególnie dotkliwa, inne sankcje mogą okazać się natomiast o wiele bardziej problematyczne. Konieczność poświęcenia czasu na odzyskanie pojazdu albo odblokowanie koła – to stanowi prawdziwą bolączkę […]

Prawo Administracyjne, Prawo Karne

Podwójne karanie za wydobywanie kopalin bez koncesji

Za wydobywanie piasku bez koncesji obywatel został ukarany grzywną oraz administracyjną karą pieniężną pół miliona zł. Takie podwójne karanie przewiduje prawo geologiczne. Rzecznik Praw Obywatelskich ma poważne wątpliwości konstytucyjne w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do Ministra Energii o ocenę zarówno zasadności podwójnego karania, jak i wysokości kary […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Punkty karne – czy kierowca musi być poinformowany o ich nałożeniu?

Przekraczanie prędkości dla wielu polskich kierowców jest czymś naturalnym. Jesteśmy w światowej czołówce również pod względem łamania innych przepisów ruchu drogowego. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest dość znikoma dolegliwość kar. Wysokość mandatów nie zmienia się od wielu lat, mimo że przeciętne wynagrodzenie w tym czasie wzrosło przeszło dwukrotnie. […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Opłata za postój tylko na odpowiednio wyznaczonym miejscu

Pod koniec 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę w sprawie pobierania opłat za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (o orzeczeniu można przeczytać w tym miejscu). Ostatecznie przesądzono, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów płacić trzeba jedynie za zajęcie miejsca wyznaczonego znakami drogowymi. Wciąż pojawiają się jednak wątpliwości, […]

Cykle, Orzecznictwo, Prawo Karne

Przesłuchanie świadka in articulo mortis – przesłanki

Zasada jest prosta i pozornie nieskomplikowana – świadek ma obowiązek złożyć zeznania, a sąd powinien go osobiście przesłuchać. Niedopuszczalność wyjątków na tle tej zasady doprowadziłaby do absurdu. Jednak, czym więcej wyjątków – tym dalej od człowieka, tym mniej prawdy, tym słabsze dowody, tym mierniejszy zarzut… Wysoki Sądzie, nie mogłem przyjechać! […]