Tag: oświadczenie woli

14 stycznia 2021
Podstęp jako wada oświadczenia woli
Czym jest podstęp w rozumieniu prawa cywilnego? Jakie są skutki czynności prawnej dokonanej pod wpływem podstępu? Dowiedz się więcej na ten temat.
8 stycznia 2021
Pozorność jako wada oświadczenia woli
Jednym ze skutków pozorności może być nieważność dokonanej czynności prawnej. Na czym polega oświadczenie złożone dla pozoru?