Tag: oświadczenie woli

25 marca 2021
Zniekształcenie oświadczenia woli dokonane przez posłańca
Zniekształcenie oświadczenia woli dokonane przez posłańca – dowiedz się, jakie są skutki zniekształcenia oświadczenia woli przez posłańca.
26 lutego 2021
Kto reprezentuje spółkę komandytowo-akcyjną?
Prawo do reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe. Kto może reprezentować spółkę?
27 stycznia 2021
Złożenie oświadczenia woli pod wpływem groźby
Kiedy mamy do czynienia z oświadczeniem woli złożonym pod wpływem groźby? Czy groźba może stanowić podstawę uchylenia się od złożonego oświadczenia woli?
14 stycznia 2021
Podstęp jako wada oświadczenia woli
Czym jest podstęp w rozumieniu prawa cywilnego? Jakie są skutki czynności prawnej dokonanej pod wpływem podstępu? Dowiedz się więcej na ten temat.
8 stycznia 2021
Pozorność jako wada oświadczenia woli
Jednym ze skutków pozorności może być nieważność dokonanej czynności prawnej. Na czym polega oświadczenie złożone dla pozoru?