Tag: przetwarzanie danych

2 października 2018
Czy Krajowe Biuro Wyborcze i jednostki samorządu terytorialnego powinny zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych?
Wybory samorządowe: Czy Krajowe Biuro Wyborcze powinno zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z jednostkami samorządu terytorialnego?
28 września 2018
Poradnik RODO w służbie zdrowia
Jest już dostępny poradnik RODO dotyczący służby zdrowia. Jak stosować RODO w szpitalach, przychodniach i innych placówkach? Dowiedz się więcej | Kruczek.pl
14 sierpnia 2018
RODO bardziej racjonalne?
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiada wprowadzenie szerokiego programu RODOracjonalności. Ma on obalić niejasności i zawiłości krążące wokół RODO. Sprawdź, czego dotyczy nowy program rządowy? Wejdź na kruczek.pl
1 sierpnia 2018
Co jest ważniejsze od prawa do bycia zapomnianym?
Prawo do prywatności czy prawo do informacji - co jest ważniejsze? W wyroku z dnia 28 czerwca 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że ważniejsze jest to drugie. Jakie skutki pociąga za sobą taka wykładnia w nowej linii orzeczniczej sądów europejskich?
6 lipca 2018
Prowadzenie marketingu bezpośredniego a RODO
Marketing bezpośredni często polega na indywidualnym kontakcie pracownika firmy, podejmującego działania marketingowe, z klientem w celu wywołania u niego określonej reakcji. Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, by prowadzić legalny marketing bezpośredni w kontekście przepisów zawartych w RODO.
5 lipca 2018
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Każda czynność przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez administratora danych powinna mieć podstawę prawną. Poznaj przesłanki legalizujące przetwarzania danych osobowych.
3 lipca 2018
Przekształcenie administratora bezpieczeństwa informacji w inspektora ochrony danych
Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakazują przekształcenie ABI w IOD. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat trybu i terminów dotyczących tego przeszktałcenia, zapoznaj się z treścią artykułu.
2 lipca 2018
Wspólnota mieszkaniowa jako administrator danych osobowych
Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub ustawy o własności lokali nie wyodrębniają wprost wspólnoty jako administratora. Jakie dane może przetwarzać wspólnota mieszkaniowa, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej? Sprawdź na kruczek.pl
11 czerwca 2018
NSA: Żądanie kopii dowodu osobistego niezgodne z prawem
Sprzedawcy lub usługodawcy, z którym zawieramy umowy przez Internet często wymagają potwierdzenia naszej tożsamości poprzez wezwanie do przesłania kopii dowodu osobistego. Czy jest to zgodne z prawem? Poznaj przepisy prawa na Kruczek.pl
6 czerwca 2018
RODO: Warunki udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi spełniać pewne warunki, nałożone przez RODO. Warto poznać kryteria formalne i materialne dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, by później móc egzekwować swoje prawa. | kruczek.pl