Art. 23 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 23 - podwyższenie wynagrodzenia twórcy za zbycie i przekazanie prawa

Wynagrodzenie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, określone i wypłacone na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 i 3, powinno być podwyższone, jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą się znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę do ustalenia wypłaconego wynagrodzenia.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link