GOPR, TOPR i WOPR po 1 stycznia przestaną istnieć?

5 października 2018
hello world!

W maju w nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadzono wymagania, których nie będzie w stanie spełnić żadna jednostka. Może dojść do tego, że od stycznia 2019 roku żaden podmiot nie będzie uprawniony do wykonywania ratownictwa wodnego i górskiego. Najprawdopodobniej będzie potrzebna jak najszybsza zmiana przepisów.

Błędne przepisy

W znowelizowanej ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym pojawiły się nowe przepisy. Zgodnie z tymi przepisami podmioty, które miały pozwolenie na wykonywanie ratownictwa wodnego lub górskiego czekają nowe wyzwania. Przed 31 grudnia 2018 roku będą zobowiązane na nowo przejść całą procedurę administracyjną aby uzyskać pozwolenia na wykonywanie ratownictwa. W świetle nowych przepisów do końca 2018 roku w rejestrze będą musiały być wpisane podmioty, takie jak: GOPR, WOPR czy TOPR. Dopiero po wpisaniu do rejestru dana jednostka będzie mogła dalej prowadzić działalność ratunkową. W przeciwnym razie minister będzie mógł w drodze decyzji cofnąć zgodę na prowadzenie takiej działalności.

Warunki niemożliwe do spełnienia

- W ustawie znalazły się dwa artykuły, które są rozwiązaniami błędnymi w naszym przekonaniu, bo wymagają - niezależnie od wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewodów - ponownego uzyskania zgody na prowadzenie działalności zarówno w obszarach wodnych, jak i górskich - mówił poseł Marek Wójcik. Dodał również - Problem polega na tym, że gdyby pozostawić te dwa przepisy w takiej formie, te jednostki nie tylko musiałyby występować o ponowny wpis do rejestru do wojewody, ale musiałyby także występować do ministra o zgodę na prowadzenie działalności ratowniczej. Jest mało prawdopodobne, by zdążyły one do 31 grudnia 2018 r. na przygotowanie takiej dokumentacji, a ministerstwo zdążyło z ich oceną.

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o PRM

Poseł Wójcik zaznaczył, że - jeśli te przepisy w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie zostaną zmienione, po 1 stycznia 2018 r. nie będzie podmiotu, który będzie miał prawo prowadzić ratownictwo na obszarach wodnych, jak i górach. Dlatego, by temu zapobiec i sprawić, by jednak GOPR, TOPR i WOPR mogły działać po 1 stycznia 2019 r. z inicjatywy komisji powstał projekt nowelizacji ustawy o PRM, która zmierza do tego, by obejść przepis związany z uzyskiwaniem zgód. - Chcemy poprzestać tylko i wyłącznie na uzyskaniu przez te podmioty, które już i tak prowadzą działalność ratowniczą, wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewodów, ale nie wymagać od nich ponownego uzyskania zgody - tłumaczył poseł.

Posłowie uważają, że ustawę o PRM trzeba poprawić

Wszystkie kluby podczas sejmowej debaty zagłosowały za projektem nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Nowelizacja ustawy miałaby wejść w życie dnia następnego po ogłoszeniu. Należy zaznaczyć, że to jednak dopiero początek legislacji.

 

 

chevron-down
Copy link