Nielegalny tor do driftu

4 marca 2019
hello world!

Warsaw Night Racing jest to, jak sami o sobie mówią, społeczność zrzeszająca miłośników wysokiego poziomu adrenaliny. Cel ten spełniają poprzez organizowanie imprez motoryzacyjnych, wyścigów i pokazów.

Imprezy te najczęściej odbywają się na placu w Zegrzu Południowym. Urząd Gminy Nieporęt, do którego przynależy Zegrze, uznał owe imprezy za niezgodne z prawem. Stwierdził, iż naruszają postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Liczne skargi mieszkańców

Stowarzyszenie “Ulice na tor” wynajmuje  plac od LOGIS S.A. i od trzech tygodni prowadzi tam tor do driftu. Otwarte treningi każdej soboty zbierają niemałą publiczność. Jednak istnieje również duża grupa mieszkańców, którzy kierują liczne skargi do Urzędu Gminy. Na podstawie tych skarg i wystąpienia Komisariatu Policji w Nieporęcie Urząd wystosował pismo, wskazując na wykorzystanie działki niezgodne z jej charakterem przedmiotowym. Opierając się na „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Zegrze Wybrzeże Jeziora w gminie Nieporęt” z 2000 r., plac znajduje się na terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolem UC. Są to tereny usług o charakterze miejskim. Mogą znajdować się na nim usługi: handlu, gastronomii, kultury, turystyki i wypoczynku oraz biura i administracja. Ponadto działka stoi na zurbanizowanym obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Żądania urzędu i podstawa wykroczeniowa

Urząd domaga się zaprzestania wykorzystywania nieruchomości w sposób niezgodny z prawem. W razie kontynuacji tych działań grozi natomiast wszczęciem postępowania administracyjnego. Policja podpiera to art. 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, który tyczy się zakłócania spokoju i porządku publicznego. W piśmie czytamy  - “Z racji położenia nieruchomości w bliskim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych osiedla wojskowego Zegrza Południowego, ośrodków wypoczynkowych oraz sąsiedztwa z olbrzymim otwartym terenem rekreacyjno-wypoczynkowym, jakim jest Zalew Zegrzyński, organizowane na terenie Państwa nieruchomości imprezy motoryzacyjne w ramach Warsaw Night Racing posiadają znamiona jawnego łamania przepisów prawa”.

Co na to stowarzyszenie?

Na lokalnych forach internetowych możemy znaleźć opozycyjne stanowiska mieszkańców. Część z nich uważa zachowanie urzędu za niepotrzebne. Inni z kolei twierdzą, że działania na tym terenie bardzo przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu i grożą bezpieczeństwu. Właściciel nieruchomości do tej pory nie zapoznał się z pismem wydanym przez Urząd Gminy Nieporęt. Nie wydał też stosownego oświadczenia.

Stowarzyszenie “Ulice na tor” oświadczyło – ”Obiekt w dalszym ciągu prosperował będzie bez zmian. Treść pisma, które zostało wysłane do właściciela terenu, konsultujemy z prawnikiem. Więcej informacji będziemy w stanie udzielić, gdy otrzymamy stosowną analizę, a póki co zapraszamy do trenowania”.

chevron-down
Copy link