Praca dla cudzoziemca

13 października 2017
hello world!

W życie wchodzi ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz.1543).

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz.1543) następują pewne zmiany, które dotyczą funkcjonowania powiatowych urzędów pracy. Począwszy od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy nie rejestrują już oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. Mowa o sytuacji  wykonywania przez cudzoziemca pracy po dniu 31 grudnia 2018r.

Zmiany od nowego roku

Do końca bieżącego roku możliwe jest jeszcze rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę cudzoziemców nie dłużej niż do końca 2018 r. Po pierwszym stycznia 2018 r. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane tylko w przypadku, gdy nie dotyczy to prac sezonowych. W przypadku prac sezonowych, to jest pracę do 9 miesięcy w roku kalendarzowym, przewidziana jest możliwość wydania zezwolenia. O takie zezwolenie natomiast będzie można się ubiegać przed powiatowymi urzędami pracy.

chevron-down
Copy link