Reforma sądownictwa. Czy sądy apelacyjne znikną?

15 marca 2019
hello world!

Ministerstwo Sprawiedliwości jest już na drugim etapie reformy sądownictwa. Zgodnie z planowanymi zmianami sądy apelacyjne przestaną istnieć. W obiegu nadal pozostaną sądy rejonowe i okręgowe. Każdy sędzia obejmie urząd sędziego sądu powszechnego. Dojdzie również do ujednolicenia pensji. Co jeszcze się zmieni?

Sędzia pokoju - niekoniecznie prawnik

Reforma przewiduje, że drobnymi sprawami karnymi mogliby zająć się tzw. sędziowie pokoju. Takim sędzią w praktyce może zostać każdy, ponieważ jedynym wymaganiem będzie... doświadczenie życiowe. Z tego wynika, że nauka prawa stanie się zbędna dla zainteresowanych tym szczeblem kariery orzeczniczej. Sądy powszechne czuwałyby nad poprawnością działania sędziów pokoju poprzez rozpatrywanie odwołań od ich werdyktów.

Sędzia pokoju - nie młodszy niż 35 lat

Sędzią pokoju może zostać każda osoba, która ukończyła 35 rok życia i została wybrana w wyborach powszechnych organizowanych w każdym powiecie.

Sędzia pokoju - remedium na zalegające sprawy?

Sędziowie pokoju mają rozstrzygać w sprawach o wykroczenia, które co roku wędrują do sądów rejonowych w liczbie 500 tys. Chodzi m.in. o odmowy przyjęcia mandatów (np. za złe parkowanie), drobną kradzież czy fuszerkę przy remoncie (wadliwe wykonanie umowy).

Sędzia pokoju - przyjaciel sędziego sądu powszechnego?

Sędziom sądów powszechnych pomysł wprowadzenia sądów pokoju bardzo się podoba. Nie podzielają jednak zdania reformatorów, że przy pełnieniu tej funkcji wystarczy jedynie doświadczenie życiowe. Sędzia bez prawniczego wykształcenia może okazać się problematyczny.

Sądy apelacyjne - dlaczego mają zniknąć?

Są to sądy o najmniejszym obciążeniu sprawami. W poprzednim roku rozpatrywały zaledwie 118 tys. spraw. W tym samym czasie sądy rejonowe musiały uporać się z liczbą 100 razy większą, mianowicie - 14 mln. Zamiast nich mają powstać sądy wyspecjalizowane, zajmujące się określoną kategorią spraw. Mowa tu m.in. o specjalizacji karnej, gospodarczej czy cywilnej.

Sędzia sądu powszechnego - nowy, ujednolicony urząd

Każdy obecnie działający sędzia stanie się sędzia sądu powszechnego. Z czym to się wiąże? Znikną takie urzędy jak: sędzia sądu rejonowego, sędzia sądu okręgowego, sędzia sądu apelacyjnego. Wynagrodzenie w wersji podstawowej będzie mieć taką samą wysokość dla każdego sędziego sądu powszechnego, bez względu na charakter sądu, w którym orzeka. Jedyną różnicą będzie dodatek stażowy.

Czynnik społeczny w sądach

W Sądzie Najwyższym są już ławnicy, teraz reforma niesie kolejne zmiany w poszerzaniu czynnika społecznego działającego przy sądach. Mają powstać rady doradcze (jedynie przy sądach rejonowych), których członkowie będą opiniować kandydatów na urząd sędziego. Oczywiście nie zrobią tego samodzielnie. Pomagać mają im inni sędziowie i prokuratorzy. Kolejnymi zadaniami rad doradczych będzie rozpatrywanie skarg obywateli i żądanie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Źródło:

  • rzeczpospolita
chevron-down
Copy link