RODO weszło w życie - nowe przepisy o ochronie danych osobowych

25 maja 2018
hello world!

Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) przewiduje m. in. szereg kar za naruszenie przepisów związanych z ww. danymi, a postępowania z tego kierunku mają zostać skrócone. Powołany został także Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Cele i założenia ustawy wprowadzającej RODO

Podpisany 22 maja przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej akt prawny miał na celu zapewnienie zastosowania rozporządzenia unijnego. Dokument Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku dot. przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Ze względu na to, że rozporządzenie wiąże państwa członkowskie w całości (co do wszystkich postanowień) ma zostać zastosowane bezpośrednio przez kraje znajdujące się w UE. Znaczy to tyle, że nie wymagane jest dostosowanie systemów prawnych, ponieważ samo rozporządzenie staje się ich częścią. Jednakże akt prawny UE w niektórych przypadkach odsyła do ww. prawa krajowego. Celem takiego zabiegu jest doprecyzowanie państwowych przepisów.

Kogo dotyczy ustawa RODO?

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych dotyczy właściwie każdej firmy, która gromadzi i wykorzystuje dane osób fizycznych. Nie ma jasnej granicy, mowa tutaj zarówno o wielkiej firmie korporacyjnej, jak i niewielkim rodzinnym przedsiębiorstwie.

Przepisy weszły w życie we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rozporządzenie nie zawiera konkretnych wytycznych, jak ma wyglądać zabezpieczenie ww. danych. Nie jest możliwe ujednolicić charakteru ochronnego do każdej branży. Nowe prawo jest również neutralne, czyli zostało stworzone w taki sposób by było aktualne niezależnie od rozwijających się technologii.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z nowymi przepisami powołany został nowy organ. Z dniem 25 maja 2018 roku Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stał się prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro GIODO zmieniło nazwę na Urząd ODO.

Prezes UODO będzie wybierany przez na 4-letnią kadencje. Odwołany zostać może jedynie w wyjątkowych sytuacjach, które przewiduje RODO. Prezes podlegać będzie jedynie ustawie i nie znajdzie się w granicach administracji rządowej. Powoła on także Radę ds. ODO, która stanie się organem opiniodawczą-doradczym, w skład którego wejdzie 8 członków.

Ważne: więcej informacji o temacie znajdziesz, wpisując: RODO w naszą wyszukiwarkę (lupa znajdująca się w prawym, górnym rogu strony).

 

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link