Tag: biegły

18 października 2019
Rola biegłego psychiatry w procesie karnym
Jeżeli w trakcie postępowania powstaje wątpliwość co do stanu psychicznego oskarżonego, zasięga się opinii biegłego psychiatry. Dowiedz się, jaką rolę pełni biegły psychiatra w procesie!
15 maja 2019
Podważenie mocy dowodowej opinii biegłego
Podważenie mocy dowodowej opinii biegłego - kiedy może nastąpić? Na czym polega specyfika dowodu z opinii biegłego? Jakie są kryteria oceny opinii biegłego?
30 kwietnia 2019
Odpowiedzialność kontraktowa inspektora inwestorskiego
23 kwietnia 2019
Nieważność umowy ze względu na kryteria moralne
1 lutego 2019
Biegły nie ocenia jakości materiału dowodowego
23 października 2018
Rękojmia za wady rzeczy a odpowiedzialność odszkodowawcza
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy - jak z nich korzystać? Co należy wiedzieć, by uzyskać stosowną rekompensatę. Poznaj swoje prawa. Kruczek.pl
4 września 2018
Czy przedsiębiorca traci rękojmię, jeżeli nie zbadał i nie zawiadomił sprzedawcy o wadzie?
9 sierpnia 2018
Zawód psychologa wymaga regulacji
6 sierpnia 2018
Zaliczka na przeprowadzenie czynności przez biegłego
30 lipca 2018
Biegły, należy Ci się wynagrodzenie!
KPK wymienia 2 rodzaje należności przysługujących biegłemu: wynagrodzenie oraz zwrot wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Sprawdź, kiedy należą się pieniądze.