Tag: biegły

18 października 2019
Rola biegłego psychiatry w procesie karnym
Jeżeli w trakcie postępowania powstaje wątpliwość co do stanu psychicznego oskarżonego, zasięga się opinii biegłego psychiatry. Dowiedz się, jaką rolę pełni biegły psychiatra w procesie!
15 maja 2019
Podważenie mocy dowodowej opinii biegłego
Podważenie mocy dowodowej opinii biegłego - kiedy może nastąpić? Na czym polega specyfika dowodu z opinii biegłego? Jakie są kryteria oceny opinii biegłego?
30 kwietnia 2019
Odpowiedzialność kontraktowa inspektora inwestorskiego
23 kwietnia 2019
Nieważność umowy ze względu na kryteria moralne
23 października 2018
Rękojmia za wady rzeczy a odpowiedzialność odszkodowawcza
Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy - jak z nich korzystać? Co należy wiedzieć, by uzyskać stosowną rekompensatę. Poznaj swoje prawa. Kruczek.pl
4 września 2018
Czy przedsiębiorca traci rękojmię, jeżeli nie zbadał i nie zawiadomił sprzedawcy o wadzie?
9 sierpnia 2018
Zawód psychologa wymaga regulacji
6 sierpnia 2018
Zaliczka na przeprowadzenie czynności przez biegłego
26 lipca 2018
Policjant biegłym grafologiem?
Czy policjant może pełnić funkcję biegłego grafologa? Dowiedz się więcej!