Tag: RODO

Umowa powierzenia danych według RODO

RODO – dla administratorów danych osobowych oznacza nową rzeczywistość w aspekcie umów powierzenia danych. Mocno uszczegóławia elementy, które umowa powierzenia powinna zawierać. Mowa tutaj o art. 28 RODO, określającym podstawowy katalog obligatoryjnych zapisów umowy powierzenia. Należy zachować szeroko pojętą ostrożność, gdyż niedostosowanie zapisów umowy do nowych wymagań może zrodzić szereg […]

RODO w ochronie zdrowia

Rozporządzenie unijne, które dotyczy ochrony danych osobowych wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Nowe przepisy dotyczą także placówek ochrony zdrowia. Niewątpliwie Rozporządzenie całkowicie zmienia zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych osób fizycznych. Celem jest zwiększenie ochrony danych osobowych. Dokumentacja medyczna Każda jednostka zajmująca się działalnością leczniczą prowadzi dokumentację […]

RODO wymusza zmiany w rekrutacji

Wejście w życie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych wymusza zmiany w rekrutacji pracowników. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca stanie się administratorem danych osobowych. Oznacza to, że będzie zobowiązany dostosować swoje dokumenty i procedury do unijnych regulacji. Nowe klauzule w rekrutacji Dotychczas stosowane klauzule o przetwarzaniu danych osobowych na gruncie […]

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych gotowy, zmieni 40 ustaw

Ministerstwo Cyfryzacji skierowało na Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów projekt ustawy o ochronie danych osobowych zapewniającej skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO). Projekt zapewnia skuteczne stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO) i zawiera zmiany w 40 ustawach. Szerokie konsultacje społeczne Konsultacje społeczne projektu trwały od 14 […]

GIODO dla sklepów internetowych

Jeśli jesteś właścicielem sklepu internetowego  lub strony internetowej nie możesz pozwolić sobie na takie zaniedbanie jak brak informacji na temat RODO. Dlaczego? Ponieważ musisz postępować zgodnie z jego zasadami, a ich nieprzestrzeganie może grozić konsekwencjami w postaci sankcji finansowych (oj, wcale nie małych!!!). Na pewno samo słowo RODO zdążyło Ci […]

RODO – Unijne wskazówki dla przedsiębiorców

RODO – milionowe kary, rewolucja w podejściu do ochrony danych osobowych, nowe obowiązki, konieczność skrupulatnego przygotowania się i wyzwania techniczne stojące przed administratorami. Łatwo popaść w panikę i dezorientację w kontakcie z tego rodzaju przekazami. Unia podpowiada Coraz więcej jest szkoleń, artykułów, dyskusji, ale również chaosu wśród przedsiębiorców, którzy czują […]

Małe i średnie firmy będą zwolnione z części przepisów RODO

25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Nowe przepisy dotyczą każdego podmiotu działającego na terenie UE, począwszy od jednoosobowych działalności gospodarczych po duże międzynarodowe korporacje. Czasu na wprowadzenie zmian nie zostało wiele, a brak ich wdrożenia grozi wielomilionowymi karami. Czy bezwzględnie każdy […]

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych niezgodny z RODO?

Według projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych zdecydowana większość polskich firm nie będzie musiała informować klientów o tym, na jakich zasadach przetwarzają ich dane. Czy to oznacza ich jeszcze gorszą ochronę niż dziś? Ministerstwo Cyfryzacji, pracujące nad projektem nowej ustawy, postanowiło uwzględnić propozycje resortu rozwoju i zwolnić mikro-, małych […]

Big Data – inwigilacja w internecie?

Według zapowiedzi, tzw. Big Data znajdą się pod lupą Komisji Europejskiej, która sprawdzi, czy nie szkodzą zdrowym zasadom konkurencji rynkowej. Big data to dane, których potencjał w biznesie wciąż rośnie. To dzięki nim firmy mają możliwość lepszego poznania swoich klientów. Poprawiają efektywność procesów biznesowych i marketingowych, a także pomagają znaleźć […]