Pracujesz w finansach? Możesz stracić pracę - nowa ustawa podpisana

1 czerwca 2018
hello world!

Szukasz pracy w sektorze finansowym? Przygotuj oświadczenie o niekaralności! Ustawa podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej daje pracodawcy nowe uprawnienia. Chodzi o możliwość uzyskania informacji, czy aplikujący kandydat był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa.

Czym jest nowa ustawa?

Akt prawny, podpisany przez Prezydenta 28 maja 2018 roku daje nowe możliwości pracodawcom, którzy świadczą usługi na rynkach finansowych. Weryfikacja osoby zatrudnionej na stanowisku wymagającym zwiększonej odpowiedzialności, a także uzyskiwanie informacji o niekaralności przy zatrudnianiu nowych pracowników.

Celem ustawy ma być zwiększenie ochrony interesów podmiotów należących do sektora finansowego, a także ich klientów.

W jakich przypadkach można żądać zaświadczenia o niekaralności?

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Prezydenta RP nowy akt prawny określił katalog ww. podmiotów, którzy uzyskali uprawnienie do weryfikacji karalności osób zatrudnionych lub tych ubiegających się o zatrudnienie na terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Podmiot sektora finansowego, zgodnie z ustawą będzie mógł żądać ww. informacji w przypadku stanowisk związanych z:

  1. zarządzaniem mieniem tego podmiotu lub osób trzecich;
  2. dostępem do informacji prawnie chronionych;
  3. podejmowaniem decyzji obarczonych wysokim ryzykiem utraty mienia tego podmiotu lub osób trzecich lub wyrządzenia innej znacznej szkody temu podmiotowi lub osobom trzecim.

Informacja o niekaralności będzie mogła dotyczyć określonych w ustawie przestępstw. W przypadku osób zatrudnionych pracodawca będzie mógł żądać informacji o niekaralności raz w roku. Takie samo uprawnienie będzie miało zastosowanie w momencie przejścia pracownika na inne stanowisko. Należy pamiętać, że jest to możliwość, a nie obowiązek pracodawcy.

Wystarczy oświadczenie

Zgodnie z treścią ustawy poinformowanie pracodawcy o niekaralności będzie miało formę zwykłego oświadczenia. W sytuacji, kiedy zatrudniający będzie jednak chciał uzyskać bardziej solidny dowód może żądać zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK). W takim wypadku pracownik będzie musiał opłacić koszty wydania dokumentu. Za ten wydatek pracodawca, który skorzystał z żądania winien mu zwrócić pieniądze.

Ważne: Nieudzielenie przez osobę informacji o niekaralności lub brak jej udokumentowania, a także wynikające z oświadczenia/zaświadczenia potwierdzenie skazania może stanowić przyczynę niezatrudnienia osoby lub nie zawarcia z nią umowy.

Ważne: Każda trwająca w dniu wejścia w życie ustawy rekrutacja podlega ww. przepisom.

chevron-down
Copy link