Art. 252 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 252 - postępowanie przed Urzędem Patentowym a odesłanie do KPA

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania przed Urzędem Patentowym stosuje się, z zastrzeżeniem art. 253, odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

  • Jak zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP?
chevron-down
Copy link