Art. 26 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 26 - kiedy wynalazek posiada poziom wynalazczy?

1. Wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

2. Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 3.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link